איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבידר (פאפו) יונה   ברס אליעזר   גרשוביץ מיכאל
אבידר (פרלמוטר) ראובן   ברס בתיה   גרשט בלומה
אביר (אוברלנדר) מנחם   ברס גרשון   גרשט חנוך
אברמוב עמנואל   ברס דינה   דבליצקי (ינובסקי) חיה
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   ברס (פנטילט) חיה   דויטשר עדו
אוסטשינסקי אליקום   בשן (בשארי) יגאל   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה
אוסטשינסקי (טוליפמן) שולמית   גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל   הורביץ אריאל
איכילוב (אונגר) חנה   גוטסמן מנפרד   הורביץ (ברנשטיין) יונה
אלגזי (רבר) אלישבע פרידה   גולדין אליעזר   הורביץ עדינה
אלגזי דוד פנחס   גולדין (דרוזדובסקי) אסתר   הורביץ (גולדשטיין) רובינה
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   גולדין נחמה   הורביץ שילה
אלסטר יהודה   גטניו פנחס   הלוי אלקנה
אפרת (רפפורט) עדי   גטניו (קלדרון) פרחיה   הלוי (בלבן) יעל
ארבל יהודית   גלעדי בנימין   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה
ארבל (איידלננט) עמיהוד   גלעדי (וינברג) ניוטה   וולוך נתן
בלקין גרשון   גן (גולדשטיין) יהושע   וייס ריכרד
בלקין (קויפמן) חסיה   גפן אהרון   וילסון (אברוטין) מניה
בקר אלכסנדר   גרינברג יהושע   וימן (פינברג) אהובה
ברוש (קפיטולניק) פרידה   גרפינקל ז'ק יעקב   וימן משה
ברס אחיה   גרשוביץ (ציפריס) לאה   וינברג (גבריאלוביץ) אהובה