איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (פרימן) רבקה   דיקלמן איטה   חיסין (פרייזר) פאני
אברבאיה יהושע   דמארי אברהם   חרובי שולמית
אוליבנבוים מרדכי מרקו   דמארי בושמי שושנה   יעקבסון משה
איכילוב משה   דשבסקי אבשלום   יעקבסון (גורדון) עדה לאה
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   הופנקו (קרישבסקי) לינה רחל לאה   ליטוינסקי יעקב אלחנן
אלכמיסטר (אלנהורן) שינה דובה   הורביץ אריה ליב   מוגילבסקי משה דניאל
בורשטיין שרה רבקה   הורביץ (לובלינסקי) מרים   מטמן כהן יהודה
בנינסון יהושע דב   הורביץ (יפה) רבקה מלכה   מטמן כהן (ברומר) פניה
גולדברג בנימין זאב   הורביץ רוממתי עזר   מרקה קראוזה יהודית
גולדברג יצחק ליב   וינוקור מתתיהו   משאט יהודה
גולדברג (פינס) רשל רחל   וינוקור (שפיטלניק) תרצה   פינקלשטין (חיסין) דבורה
גולינקין (מארקובה) חנה ניוניה   זוסמן (מליבסקי) אינה   פלמן (ברניצקי) צפורה
גורדון אברהם זאב   זילברמן יהושע טוביה   פרימן אברהם
גורדון יהושע   זינגר (פלמן) ברכה   פרימן (זלבה) בלהה
גורדון שמשון   זינגר יוסף   צ'רנוב אברהם שמואל
גיסין (הופמן) פריידה באשע   זיפשטיין אלכסנדר   צורי דוד
גלוסקין וילה   זיפשטיין (גורדון) אסתר   קראוזה אליהו
גלוסקין זאב   חיסין אלכסנדר   קראוזה (חנקין) חיה
גפן אורי שם טוב   חיסין חיים   קראוזה עמיצור
גפן גדעון   חיסין יהודית   קריצמן דב