איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהובה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   חריט נחום
אבישר בן ציון   גרא (קרישבסקי) גרו   חריט (אברמסון) צביה
אבישר (ליטבק) רחל   דוד (קוסובסקי) אסתר   טנצר גדעון
אלוני (דובין) דב   דויטש איתן   טפר ישראל
אלוני (בוברובסקי) לאה   דויטש סלו   ימשון (נובומיסט) אסתר
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   ישורון ראובן
בושמי נאוה   הורביץ עברית-חיה   כהן (בעדני) אביגיל
בס אשר   הלוי אהרון   כסה (קוסוי) יונה
בק (טבצ'ניק) ליפא   הלוי חיים יהושע   לובינסקי אליעזר פנחס
בק (שטרן) פראדל-פרידה   הלפרין משה צבי   לובינסקי (אברבאיה) פאולין
בר מיכאל   וייסל רחל   ליבונטין מניה
ברס יהושע   ויליניץ חובב נתן   ליבונטין משה
ברקוביץ ארנון   וינברג יהודה לואי   ליבונטין נחמיה
ברקוביץ נחום   ויסמן יהודה   ליבונטין (לפשיץ) שרה סוניה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויסמן יעקב   מאזל בלאנש בתיה
גורדון (איידלמן) חיה לאה   ויסמן (בנינסון) רוחמה   מאזל שרגא
גורדון משה   זוסמן ליאו   מאירוביץ עמנואל
גינזבורג אהרון פיביל   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מבורך (גורדון) רחל
גינזבורג (שפירא) אסתר   זר ציון (אברמוביץ) נתן   מויאל (ישקולביץ) רות
גליבטר-חיסין איטה   חיסין ניוטה   מטמן כהן אברהם