איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהובה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   חריט נחום
אבישר בן ציון   גרא (קרישבסקי) גרו   חריט (אברמסון) צביה
אבישר (ליטבק) רחל   דוד (קוסובסקי) אסתר   טנצר גדעון
אלוני (דובין) דב   דויטש איתן   טפר ישראל
אלוני (בוברובסקי) לאה   דויטש סלו   ימשון (נובומיסט) אסתר
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   יעקובי דוד
בושמי נאוה   הורביץ עברית-חיה   יעקובי (מוסאל) שמחה
בס אשר   הלוי אהרון   ישורון ראובן
בק (טבצ'ניק) ליפא   הלוי חיים יהושע   כהן (בעדני) אביגיל
בק (שטרן) פראדל-פרידה   הלפרין משה צבי   כהנא מאיר
בר מיכאל   וייסל רחל   כסה (קוסוי) יונה
ברס יהושע   ויליניץ חובב נתן   כץ (אוירבך) חנה
ברקוביץ ארנון   וינברג יהודה לואי   לובינסקי אליעזר פנחס
ברקוביץ נחום   ויסמן יהודה   לובינסקי (אברבאיה) פאולין
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויסמן יעקב   ליבונטין נחמיה
גורדון (איידלמן) חיה לאה   ויסמן (בנינסון) רוחמה   ליבונטין (ליפשיץ) שרה סוניה
גורדון משה   זוסמן ליאו   מאזל (סגל) בלאנש בתיה
גינזבורג אהרון פיביל   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מאזל שרגא
גינזבורג (שפירא) אסתר   זר ציון (אברמוביץ) נתן   מאירוביץ עמנואל
גליבטר-חיסין איטה   חיסין ניוטה   מבורך (גורדון) רחל