איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהובה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   חריט נחום
אבישר בן ציון   גרא (קרישבסקי) גרו   חריט (אברמסון) צביה
אבישר (ליטבק) רחל   דוד (קוסובסקי) אסתר   טנצר גדעון
אלוני (דובין) דב   דויטש איתן   טפר ישראל
אלוני (בוברובסקי) לאה   דויטש סלו   ימשון אסתר
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   ישורון (יאפו) מרים
בושמי נאוה   הורביץ עברית-חיה   ישורון ראובן
בס אשר   הלוי אהרון   כהן (בעדני) אביגיל
בק (טבצ'ניק) ליפא   הלוי חיים יהושע   כסה (קוסוי) יונה
בק (שטרן) פראדל-פרידה   הלפרין משה צבי   לובינסקי אליעזר פנחס
בר מיכאל   וייסל רחל   לובינסקי (אברבאיה) פאולין
ברס יהושע   ויליניץ חובב נתן   ליבונטין מניה
ברקוביץ ארנון   וינברג יהודה לואי   ליבונטין משה
ברקוביץ נחום   ויסמן יהודה   ליבונטין נחמיה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויסמן יעקב   ליבונטין (לפשיץ) שרה סוניה
גורדון (איידלמן) חיה לאה   ויסמן (בנינסון) רוחמה   מאזל בלאנש בתיה
גורדון משה   זוסמן ליאו   מאזל שרגא
גינזבורג אהרון פיביל   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מאירוביץ עמנואל
גינזבורג (שפירא) אסתר   זר ציון (אברמוביץ) נתן   מבורך (גורדון) רחל
גליבטר-חיסין איטה   חיסין ניוטה   מויאל (ישקולביץ) רות