איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהובה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   חריט נחום
אבישר בן ציון   גרא (קרישבסקי) גרו   חריט (אברמסון) צביה
אבישר (ליטבק) רחל   דוד (קוסובסקי) אסתר   טנצר גדעון
אלוני (דובין) דב   דויטש איתן   טפר ישראל
אלוני (בוברובסקי) לאה   דויטש סלו   ימשון (נובומיסט) אסתר
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   דור אבראבאיה (דוידית) רבקה   ישורון ראובן
בושמי נאוה   הורביץ עברית-חיה   כהן (בעדני) אביגיל
בס אשר   הלוי אהרון   כהנא מאיר
בק (טבצ'ניק) ליפא   הלוי חיים יהושע   כסה (קוסוי) יונה
בק (שטרן) פראדל-פרידה   הלפרין משה צבי   לובינסקי אליעזר פנחס
בר מיכאל   וייסל רחל   לובינסקי (אברבאיה) פאולין
ברס יהושע   ויליניץ חובב נתן   ליבונטין נחמיה
ברקוביץ ארנון   וינברג יהודה לואי   ליבונטין (ליפשיץ) שרה סוניה
ברקוביץ נחום   ויסמן יהודה   מאזל בלאנש בתיה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   ויסמן יעקב   מאזל שרגא
גורדון (איידלמן) חיה לאה   ויסמן (בנינסון) רוחמה   מאירוביץ עמנואל
גורדון משה   זוסמן ליאו   מבורך (גורדון) רחל
גינזבורג אהרון פיביל   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מויאל (ישקולביץ) רות
גינזבורג (שפירא) אסתר   זר ציון (אברמוביץ) נתן   מטמן כהן אברהם
גליבטר-חיסין איטה   חיסין ניוטה   מילר אלימלך