איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בנימיני חיים   זינו (אפשטיין) שרה סוניה   מרידור (רוזנבלום) צפורה
בנימיני (גורדון) נחמה   טמיר (טומשין) אבשלום   עזרוני עמירם רמי
בק נחום   כהן (שפילגברג) צפורה   קליינר (הלל) עמליה
בק רבקה   כהנא (רוזנברג) הדסה   רבינוביץ (דרוקר) צופיה
גולדהנד צבי   מאור אורי   רוזן (רוזנבליט) שמואל
גולדהנד (בירגר) רבקה   מאור (אוסטין) שילה   רותם (ורטהיים) יוסי