איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בנימיני חיים   טמיר (טומשין) אבשלום   קליינר (הלל) עמליה
בנימיני (גורדון) נחמה   כהן (שפילגברג) צפורה   רבינוביץ (דרוקר) צופיה
בק נחום   כהנא (רוזנברג) הדסה   רוהר איזי
בק רבקה   מאור אורי   רוזן (רוזנבליט) שמואל
גולדהנד צבי   מאור (אוסטין) שילה   רותם (ורטהיים) יוסי
גולדהנד (בירגר) רבקה   מרידור (רוזנבלום) צפורה    
זינו (אפשטיין) שרה סוניה   עזרוני עמירם רמי