איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בנימיני חיים   זינו (אפשטיין) שרה סוניה   עזרוני עמירם רמי
בנימיני (גורדון) נחמה   טמיר (טומשין) אבשלום   קליינר (הלל) עמליה
בק נחום   כהן (שפילגברג) צפורה   רבינוביץ (דרוקר) צופיה
בק רבקה   מאור אורי   רוזן (רוזנבליט) שמואל
גולדהנד צבי   מאור (אוסטין) שילה   רותם (ורטהיים) יוסי
גולדהנד (בירגר) רבקה   מרידור (רוזנבלום) צפורה