איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יניב (ינובסקי) יעקב   יניב (גלר) צביה   רון שולמית
יניב (בירמן) מרים   ניב-רון (פולני) צפרירה    
יניב עדה   פולני (רון) יהודה