איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני (זאוברמן) מירה   זהבי בן גל (דוברובסקי) אהרונה רוני   שולברג בלקין (אלישיב) אראלה
אהרונסון (גוט) עדה   יעקבסון שלמה   שולברג בלקין עמית
בורשטיין (אוסישקין) יפה   יעקובי יעקב   שטרסלר יהושע
בורשטיין מרדכי   יעקובי (בן יוסף) ציונה   שלוש אביעזר
ברוש (בורשטיין) נחמיה   כהן (קנר) יהודית   שלוש (גרפינקל) רחל
דורון גור אריה גורי   מלכין (צדיקוב) ורדה   שרון (שטרן) ישראל
הורביץ שאר ישוב   רון בצלאל    
הראל (שלוסברג) יוסף   רון (יזרעאל) טובה