איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני (זאוברמן) מירה   הראל (שלוסברג) יוסף   רון (יזרעאל) טובה
אהרונסון (גוט) עדה   זהבי בן גל (דוברובסקי) אהרונה רוני   שולברג בלקין (אלישיב) אראלה
בורשטיין (אוסישקין) יפה   יעקבסון שלמה   שולברג בלקין עמית
בורשטיין מרדכי   יעקובי יעקב   שטרסלר יהושע
בלקין פסח   יעקובי (בן יוסף) ציונה   שלוש אביעזר
ברוש (בורשטיין) נחמיה   כהן (קנר) יהודית   שלוש (גרפינקל) רחל
דורון גור אריה גורי   מלכין (צדיקוב) ורדה   שרון (שטרן) ישראל
הורביץ שאר ישוב   רון בצלאל