איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הלוי אברהם אלקנה   סמואלוב יצחק   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה
טון (הייפרט) גאולה   פרבר (זלוטי) ורדה   רובוצ'ק שמעון
טון מנחם   רגבי (רוגובסקי) חיים