איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קובילוב עמנואל   ריסל שרה   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא
קפארה (גלוסקא) יעל   שפירא צבי   תמיר שלום
קפארה נחמיה   שקד (מנדל) אבנר   תמרי בן ציון
קרייס אליהו אגון   שקולניק יובל    
ריסל מיכאל   תמיר (נחמוני) זהבה