איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה   לינדה (שוסטר) יפה שיינה   סיטקוב (גינזבורג) רחל
יעקובוביץ אמנון   לינדה שמעון   סמילנסקי (דונדיקוב) אסתר
יעקובוביץ אסתר   ליפקין משה   סמילנסקי משה
כהן עמנואל מנו   ליפקין (גורדון) צפורה   סמילנסקי (טלר) צלה
כהנא (שקולניק) חנה   ליפשיץ (פרשקובסקי) מאירה   עמית (לוי, חמיש) יהודית
כהנוב (זינגר) חסידה   ליפשיץ פגיאל פגי   פינסקי לאון
כהנוב שמעון   למישוב אפרים   פינשטיין אליעזר ליטמן
כץ אריה   למישוב ישראל   פינשטיין (קטוביץ) אסתר אתי
כץ (לבה) חוה   למישוב (גיטליץ) מלכה   פינשטיין (אהרונוביץ) דורה
לוין בנימין   למישוב (זינגר) מרים   פינשטיין חינקה רייזל
לוין (קפלן) בתיה גולדי   למישוב צבי   פינשטיין חנניה
לוין גרשון   לנגר אברהם   פינשטיין יעקב ישראל
הורים: יונה צבי, בלומה; בת זוג: חינקה רייזל; לידה: 1861
לוין זלמן   מושין דוד   פינשטיין יעקב ישראל
הורים: עמינדב, שפרה; בת זוג: אסתר אתי; לידה: 1929
לוין מיכאל מיכל   מושין (אלכסנדר) דוריס ויקטוריה   פינשטיין עמינדב
לוין (חרל"פ) מיכל   מנדל צבי   פינשטיין (מקוב) שפרה
לוין משה   מנדל (ניימאן) צפורה   פלד (רוזנפלד) מאיר
לוין סמואל   ניב (נימקובסקי) יהונתן   פלדי אילון
לוין (אזרסקי) רותי   ניב (קוסובסקי) רבקה   פרלמן זאב
לוין (זינגר) רחל   סולימן ציון   צ'רני טוביה
לוין (פומרנץ) רייזל רוזה   סיטקוב אריה   צ'רני (סלומון) נירה