איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נתן   גלזר שמואל   חומה שפירא עפרה
אגם (לוסטרניק) כלילה   גרא (אלטשולר) יהודית   חננוביץ חנן
אהרונוביץ יעקב   האנובר הנאור (הושנדר) קלרה לאה   חננוביץ (זהבי) מלכה
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   הולצמן (גורדון) אילת הינדה   חרלפ (לוין) שולמית
אהרוני (רוז'ה) הניה   הולצמן בן עמי   חרלפ שלמה
אהרוני עמיקם   הולצמן שמואל צבי   טובי (רייבי) אילה
אושרוב דב   הימן (פרידינוב) לאה   טפט (סנדיק) אלה
אידלמן שמואל אלתר   הלוי מאירה   טפט נתן
אלטשולר גדעון   וורוטיצקי (חבקין) עדנה   יאפו (פדובה) גולדה
בובשובר (כהן) מרים   וורוטיצקי שלמה   יאפו פסח
בן עמי בנימין   וינדמן (פרס) אורה   יעקבוביץ נחמן
בן עמי (זוסמן) רבקה   וינדמן זהר   יעקבזון (דואניס) אבלין
ברסמן יוסף   זוסמן פנחס   יעקבזון דורה
ברסמן חיימי (חובב) זיוה   חבקין אפרים   יעקבזון דניאל יהודה
ג'דה סעדיה סעיד   חבקין ברוך   יעקבזון הלל
גוטהילף שמואל אחא   חבקין (צלאל) דבורה   יעקבזון זלמן סלומון
גורדון מנחם   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   יעקבזון עמנואל
גורדון (שליט) רחל   חבקין (סטוצ'ינסקי) חנה   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה
גילר צבי   חבקין יעקב יצחק   יעקובוביץ אמנון
גלבוע אליעזר   חבקין משה   יעקובוביץ אסתר