איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוזנבאום טוני   רנד גיטל גיזלה   שמאי חביב
רוזנבאום מיכאל   רשף (פישר) ברוך   שמוטקין (רודניה) דבורה
רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה   רשף יהב   שמוטקין יוסף
רוזנפלד הרמן צבי   שבח (בן לולו) רחל   שמיר (שמוטקין) אברהם
רוזנפלד עליזה   שביט (פיבישוביץ) גרשון   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה
רוזנר (יעקובובסקי) לאוני ליבה   שטויער יעקב   שמר (שמרלר) צבי
רוזנר רודולף רפאל   שטויער (שולץ) פרידה   שנק (זלצמן) אולגה
רוטנברג (וורצמן) שפרינצה   שטוקהמר אבנר מנחם   שנק אוסקר
רוטשילד גבריאל גבי   שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה   שנק (קבשנבסקי) לינה
רוטשילד גרשון   שטוקהמר יהושע   שנק משה
רוטשילד חנה רנט   שטוקהמר נחמיה   שפרברג (שובלי) אסתר
רוטשילד פנינה   שטוקהמר (פלדמן) שרה   שץ (ברוק) ריבה
רוטשילד שלמה   שטינמן (אלקיים) עליזה   שרף ארנה
רייכהרט אליעזר אריך   שיין מקס מרדכי   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית   שיין (טפר) שרלוטה   תאומים פרנקל משה
ריינגולד גדי   שיפמן יעקב   תרח בתיה
רייס יוסף   שיקלושי אליהו   תרח מתתיהו
ריכטר גדליהו   שלנג צבי    
ריכטר רפאל   שמאי דבורה