איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קטוביץ צבי   רוז'נסקי (חייכל) עטי   רנד גיטל גיזלה
קימל נתן טוני   רוזנבאום טוני   רשף (פישר) ברוך
קירשט (דובדבני) ירחמיאל   רוזנבאום מיכאל   רשף יהב
קליין (פרוימוביץ) צפורה   רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה   שבח (בן לולו) רחל
קלמוביץ (חוינה) ברוניה ברכה   רוזנפלד הרמן צבי   שביט (פיבישוביץ) גרשון
קלמוביץ גד גודל   רוזנפלד עליזה   שטויער יעקב
קלס רטנר שרה לאה   רוזנר (יעקובובסקי) לאוני ליבה   שטויער (שולץ) פרידה
קראוס אריה   רוזנר רודולף רפאל   שטוקהמר אבנר מנחם
קרוק שלום   רוטנברג (וורצמן) שפרינצה   שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה
קריא (קרצ'בסקי) אליהו   רוטשילד גבריאל גבי   שטוקהמר יהושע
קריא (בנקוביץ) סימה   רוטשילד גרשון   שטוקהמר נחמיה
קריינין אברהם   רוטשילד חנה רנט   שטוקהמר (פלדמן) שרה
קרני (סלביטקר) יפה   רוטשילד פנינה   שטיין (גולדמן) חנה
רביוב (שמואלי) יפה   רוטשילד שלמה   שטינמן (אלקיים) עליזה
רביוב עמנואל   רייכהרט אליעזר אריך   שיין מקס מרדכי
רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר   רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית   שיין (טפר) שרלוטה
רבינוביץ אלכסנדר   ריינגולד גדי   שיפמן יעקב
רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה   רייס יוסף   שיקלושי אליהו
רבינוביץ יחזקאל אליהו   ריכטר גדליהו   שלנג צבי
רוז'נסקי מרדכי   ריכטר רפאל   שמאי דבורה