איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זינר (דוד) יעל   טביב זכריה   יצחקי לוי
זינר (קעטבי) יפה   טביב יגאל   יצחקי (אברמוב) רות
זלינגר ברכה ברטה   טביב (חממי) יונה כדיה   כהן אהרון
זלינגר ישראל איזי   טביב שלום   כהן (יאבו) אסתר
זלמנסון יהושע זאשה   טורקיה משה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס
זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   טלר חוה   כהן (בכר) לאה
זלצמן אסתר   טלר שלום   כהן עמנואל יוסף
זלצמן (קליין) מלכה   טפר (שיכמן) איטה רחל   כהן (יעקובי) שרה
זלצמן מרדכי   טפר חנה   כהן ארזי (מזרחי) רבקה
זלצמן צבי   טפר נחום   כהן עיראקי אהרון
זמבל (בנימיני) אילנה   יאבו יוסף   כספי דוד יעקב
זמבל ירחמיאל   יזהר (זוסמן) יהודית   כץ אפרים
זמל חיים היינץ   ימשון יוסף   כץ (מילרד) מרים אמילה
זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד   ימשון (רובינשטיין) שרה   לוי (נוימן) אדית
זקס אליעם   ינובסקי חיים עוזר   לוי מקס
חן (פיבך) אסתר   ינובסקי (מלניצקי) נחמה   לוי קוברסי יצחק
חן (קופמן) עקיבא   יעקובובסקי ראובן רודולף   לוי קוברסי (טורקיה) עליזה
חפיף זאב   יעקובי יצחק   לוין יצחק
טביב אברהם   יעקובי (גרשבנה) שינדל   לוין (גראוער) פרידה
טביב אהרון   יעקובי הלוי ברוך   לוסטמן מאיר