איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זיכל יהודה לודי   זלצמן צבי   טפר (שיכמן) איטה רחל
זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   זמבל (בנימיני) אילנה   טפר חנה
זיכל מנחם ארוין   זמבל ירחמיאל   טפר נחום
זיכל פרנסי צפורה   זמל חיים היינץ   יאבו יוסף
זיכל צבי   זמל (לבנשטיין) עדה הילדנרד   יזהר (זוסמן) יהודית
זילברמן (חסקל) אסתר שושנה   זקס אליעם   ימשון יוסף
זילברמן דניאל   זקסינגר חנוך   ימשון (רובינשטיין) שרה
זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה   זקסינגר (מיצמכר) מרים   ינובסקי חיים עוזר
זילמן חנוך   חן (פיבך) אסתר   ינובסקי (מלניצקי) נחמה
זינר דוד   חן (קופמן) עקיבא   יעקובובסקי ראובן רודולף
זינר (שורץ) חנה   חפיף זאב   יעקובי יצחק
זינר (דוד) יעל   טביב אברהם   יעקובי (גרשבנה) שינדל
זינר (קעטבי) יפה   טביב אהרון   יעקובי הלוי ברוך
זלינגר ברכה ברטה   טביב זכריה   יצחקי לוי
זלינגר ישראל איזי   טביב יגאל   יצחקי (אברמוב) רות
זלמנסון יהושע זאשה   טביב (חממי) יונה כדיה   כהן אהרון
זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   טביב שלום   כהן (יאבו) אסתר
זלצמן אסתר   טורקיה משה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס
זלצמן (קליין) מלכה   טלר חוה   כהן (בכר) לאה
זלצמן מרדכי   טלר שלום   כהן עמנואל יוסף