איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדברג צבי   גרינברג (ביצ'יק) רחל   הורנפלד (טרופר) שרה
גולן (ימין) חוה   דברה דוד   הירש (טרייזר) לילי
גונדלמן אברהם   דברה חיים אהרן   הירש שמעון זיגפריד
גונדלמן (גפן) יפה   דוברובסקי (חזן) לאה   הלוי (ביבר) מיכל
גורדון אבשלום   דוברובסקי מרדכי   הפטקה (בשארי) צפורה
גורדון בלומה   דויטש מרים   וינר (האנובר) סידוניה דוני
גורליק אהרון   דומבק (ינוביץ') טובה   וינר רודולף
גורליק (וינקוסקיה) שרה   דיסטנפלד דוד   ולד נתן
גיבשטיין בצלאל זאב   דיסטנפלד (האקר) חיה   זיכל (שיינבאך) אסתר אני
גיבשטיין דורה   דיסטנפלד פרידה   זיכל יהודה לודי
גינצבורג (גינזבורג) עמרי   דמארי רפאל   זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים
גיספן (נדב) חבצלת   דנציגר פרידה   זיכל מנחם ארוין
גיספן סעדיה   דנציגר שמחה בונים   זיכל פרנסי צפורה
גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   דשבסקי (גולחוי) נסיה   זיכל צבי
גנדלמן מנחם   דשבסקי פנחס   זילברמן (חסקל) אסתר שושנה
גנדלמן (וינטר) רחל   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה   זילברמן דניאל
גרובס (פירסט) טובה   הוברמן רות   זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה
גרובס ישראל   הורנפלד (טורם) לאה   זילמן חנוך
גרינברג ברוך   הורנפלד פאליק   זינר דוד
גרינברג יוסף   הורנפלד שרגא   זינר (שורץ) חנה