איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גבע (נגלברג) יצחק   גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   דשבסקי (גולחוי) נסיה
גדסי ישראל   גנדלמן מנחם סנדי   דשבסקי פנחס
גוטגולד יעקב   גנדלמן (וינטר) רחל   הברפלד (קריגר) דבורה גרטה
גוטגולד צפורה   גרובס (פירסט) טובה   הוברמן רות
גוטמן (כץ) איטה   גרובס ישראל   הורנפלד (טורם) לאה
גוטמן שמואל חיים   גרינברג ברוך   הורנפלד פאליק
גולדברג (צנג) טובה   גרינברג יוסף   הורנפלד שרגא
גולדברג צבי   גרינברג (ביצ'יק) רחל   הורנפלד (טרופר) שרה
גולן (ימין) חוה   דברה דוד   הירש (טרייזר) לילי
גונדלמן אברהם   דברה חיים אהרן   הירש שמעון זיגפריד
גונדלמן (גפן) יפה   דוברובסקי (חזן) לאה   הלוי (ביבר) מיכל
גורדון אבשלום   דוברובסקי מרדכי   הפטקה (בשארי) צפורה
גורדון בלומה   דויטש מרים   וולקוב נחמיה
גורליק אהרון   דומבק (ינוביץ') טובה   וולקוב רחל
גורליק (וינקוסקיה) שרה   דיסטנפלד דוד   וינבוים זוסיה
גיבשטיין בצלאל זאב   דיסטנפלד (האקר) חיה   וינבוים (אריה) לאה
גיבשטיין דורה   דיסטנפלד פרידה   וינר (האנובר) סידוניה דוני
גינצבורג (גינזבורג) עמרי   דמארי רפאל   וינר רודולף
גיספן (נדב) חבצלת   דנציגר פרידה   ולד נתן
גיספן סעדיה   דנציגר שמחה בונים   זיכל (שיינבאך) אסתר אני