איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אשכולי (וינטראוב) יהושע   ברומברגר משה
אביוב (שרם) שולמית   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברזילי (מייזל) דוד
אבירם (מזרחי) אברהם   אתיאל בן ארצי   ברנפלד אמנון
אבירם (מזרחי) חיים   בוכסטר נתן   ברנפלד (וינברג) נחמה
אבירם (קצין) מרגלית   בוכסטר (סגל) צביה   גדסי ישראל
אברמוב (ניניו) דבורה   בידלובסקי (גורסקי) אסתר   גוטגולד יעקב
אבשלום (פרידמן) יואל   בידלובסקי בתיה   גוטגולד צפורה
אולבסקי משה   בידלובסקי יוסף   גוטמן (כץ) איטה
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   בידק מרדכי   גוטמן שמואל חיים
אלחננוף אליעזר   בן לוי (מזרחי) בתיה   גולדברג (צנג) טובה
אלפרין זאב   בן משה (קלינרמן) עוזר   גולדברג צבי
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גולן (ימין) חוה
אלקיים רחמים   בן שחר (משתילים) שאול   גונדלמן אברהם
אנגלר שמואל   בראון יחזקאל   גונדלמן (גפן) יפה
אסא אהרון הנרי   ברגמן אליעזר   גורדון אבשלום
אסא (אריה) צפורה   ברוך (כמוס) זהבה   גורדון בלומה
אפשטיין טובה גרטרוד   ברוך מזל   גורליק אהרון
אקוה (יהוד) דבורה   ברוך ציון   גורליק (וינקוסקיה) שרה
אקוה שמעון   ברומברגר (בוכסטר) ברטה   גיבשטיין בצלאל זאב
ארד (רייך) חוה   ברומברגר (סניור) מירי   גיבשטיין דורה