איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אקוה (יהוד) דבורה   ברגמן אליעזר
אביוב (שרם) שולמית   אקוה שמעון   ברוך (כמוס) זהבה
אבירם (מזרחי) אברהם   ארד (רייך) חוה   ברוך מזל
אבירם (מזרחי) חיים   ארם ברוך   ברוך ציון
אבירם (קצין) מרגלית   אשכולי (וינטראוב) יהושע   ברומברגר (בוכסטר) ברטה
אברמוב (ניניו) דבורה   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברומברגר (סניור) מירי
אבשלום (פרידמן) יואל   אתיאל בן ארצי   ברומברגר משה
אולבסקי משה   בוכסטר נתן   ברוק (קרסניק) צביה
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   בוכסטר (סגל) צביה   ברזילי (מייזל) דוד
אורבך חיים   בידלובסקי (גורסקי) אסתר   ברנפלד אמנון
אורבך שרה   בידלובסקי בתיה   ברנפלד (וינברג) נחמה
אלגרנטי אהרון   בידלובסקי יוסף   ברק דוד
אלחננוף אליעזר   בידק מרדכי   גבע (רוזנר) יעל
אלפרין זאב   בן דור (בונודו) עזרא עזי   גבע (נגלברג) יצחק
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן לוי (מזרחי) בתיה   גדסי ישראל
אלקיים רחמים   בן משה (קלינרמן) עוזר   גוטגולד יעקב
אנגלר שמואל   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   גוטגולד צפורה
אסא אהרון הנרי   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גוטמן (כץ) איטה
אסא (אריה) צפורה   בן שחר (משתילים) שאול   גוטמן שמואל חיים
אפשטיין טובה גרטרוד   בראון יחזקאל   גולדברג (צנג) טובה