איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אשכולי (וינטראוב) יהושע   ברזילי (מייזל) דוד
אביוב (שרם) שולמית   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברנפלד אמנון
אבירם (מזרחי) אברהם   אתיאל בן ארצי   ברנפלד (וינברג) נחמה
אבירם (מזרחי) חיים   בוכסטר נתן   גדסי ישראל
אבירם (קצין) מרגלית   בוכסטר (סגל) צביה   גוטגולד יעקב
אברמוב (ניניו) דבורה   בידלובסקי (גורסקי) אסתר   גוטגולד צפורה
אבשלום (פרידמן) יואל   בידלובסקי בתיה   גוטמן (כץ) איטה
אולבסקי משה   בידלובסקי יוסף   גוטמן שמואל חיים
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   בידק מרדכי   גולדברג (צנג) טובה
אלחננוף אליעזר   בן משה (קלינרמן) עוזר   גולדברג צבי
אלפרין זאב   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גולן חוה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן שחר (משתילים) שאול   גונדלמן אברהם
אלקיים רחמים   בראון יחזקאל   גונדלמן (גפן) יפה
אנגלר שמואל   ברגמן אליעזר   גורדון אבשלום
אסא אהרון הנרי   ברוך (כמוס) זהבה   גורדון בלומה
אסא (אריה) צפורה   ברוך מזל   גורליק אהרון
אפשטיין טובה גרטרוד   ברוך ציון   גורליק (וינקוסקיה) שרה
אקוה (יהוד) דבורה   ברומברגר (בוכסטר) ברטה   גיבשטיין בצלאל זאב
אקוה שמעון   ברומברגר (סניור) מירי   גיבשטיין דורה
ארד (רייך) חוה   ברומברגר משה   גינצבורג (גינזבורג) עמרי