איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   ארם ברוך   ברומברגר (בוכסטר) ברטה
אביוב (שרם) שולמית   אשכולי (וינטראוב) יהושע   ברומברגר (סניור) מירי
אבירם (מזרחי) אברהם   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברומברגר משה
אבירם (מזרחי) חיים   אתיאל בן ארצי   ברזילי (מייזל) דוד
אבירם (קצין) מרגלית   בוכסטר נתן   ברנפלד אמנון
אברמוב (ניניו) דבורה   בוכסטר (סגל) צביה   ברנפלד (וינברג) נחמה
אבשלום (פרידמן) יואל   בידלובסקי (גורסקי) אסתר   גדסי ישראל
אולבסקי משה   בידלובסקי בתיה   גוטגולד יעקב
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   בידלובסקי יוסף   גוטגולד צפורה
אלחננוף אליעזר   בידק מרדכי   גוטמן (כץ) איטה
אלפרין זאב   בן לוי (מזרחי) בתיה   גוטמן שמואל חיים
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן משה (קלינרמן) עוזר   גולדברג (צנג) טובה
אלקיים רחמים   בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   גולדברג צבי
אנגלר שמואל   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גולן (ימין) חוה
אסא אהרון הנרי   בן שחר (משתילים) שאול   גונדלמן אברהם
אסא (אריה) צפורה   בראון יחזקאל   גונדלמן (גפן) יפה
אפשטיין טובה גרטרוד   ברגמן אליעזר   גורדון אבשלום
אקוה (יהוד) דבורה   ברוך (כמוס) זהבה   גורדון בלומה
אקוה שמעון   ברוך מזל   גורליק אהרון
ארד (רייך) חוה   ברוך ציון   גורליק (וינקוסקיה) שרה