איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אבשלום   אשכולי (הורנפלד) מרים   גוטגולד יעקב
אביוב (שרם) שולמית   אתיאל בן ארצי   גוטגולד צפורה
אבירם (מזרחי) אברהם   בוכסטר נתן   גוטמן איטה
אבירם (מזרחי) חיים   בוכסטר (סגל) צביה   גוטמן שמואל חיים
אבירם (קצין) מרגלית   בידלובסקי (גורסקי) אסתר   גולן חוה
אבשלום (פרידמן) יואל   בידלובסקי בתיה   גונדלמן אברהם
אולבסקי משה   בידלובסקי יוסף   גורדון בלומה
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   בידק מרדכי   גורליק אהרון
אלחננוף אליעזר   בן משה (קלינרמן) עוזר   גורליק (וינקוסקיה) שרה
אלפרין זאב   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גיספן (נדב) חבצלת
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   בן שחר (משתילים) שאול   גיספן סעדיה
אלקיים רחמים   בראון יחזקאל   גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה
אנגלר שמואל   ברגמן אליעזר   גנדלמן מנחם
אסא אהרון הנרי   ברוך (כמוס) זהבה   גרובס (פירסט) טובה
אסא (אריה) צפורה   ברומברגר (בוכסטר) ברטה   גרובס ישראל
אפשטיין טובה גרטרוד   ברומברגר (סניור) מירי   גרינברג ברוך
אקוה (יהוד) דבורה   ברומברגר משה   גרינברג (ביצ'יק) רחל
אקוה שמעון   ברזילי (מייזל) דוד   דברה דוד
ארד (רייך) חוה   ברנפלד אמנון   דברה חיים אהרן
אשכולי (וינטראוב) יהושע   ברנפלד (וינברג) נחמה   דוברובסקי (חזן) לאה