איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד (קריינין) דובה דופינה   בן אליעזר עליזה   בן דוד (ארליך) שושנה
בלקינד (סגל) חביבה   בן אליער עמוס   בן דור (בונדר) אהרון
בלקינד ישי   בן אפרים (גלוסקא) אסתר   בן דור (בונודו) דב ברנרד
בלקינד ישראל   בן ארויה דוד   בן דור יעקב
בלקינד מאיר   בן ארויה (חיריק) לאה   בן דור (דירקטור) עדה
בלקינד מאיר עתניאל   בן ארי (קרבשנבסקי) בתיה   בן דור (וינשטוק) שרה
בלקינד מאירה   בן ארי ישראל   בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה
בלקינד (סגל) נחמה   בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   בן זאב (איזקסון) ללה מרים
בלקינד נעמן   בן ארצי (נוריאל) חנה   בן זאב שמואל
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   בן ארצי (תורכי) משה   בן זאב (אברמוביץ) שמעון
בלקינד (פרימן) פנינה   בן ברוך אניה   בן חור אלכסנדר
בלקינד שמשון   בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   בן חור (מרגלית) שרה
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   בן ברוך טוביה   בן יונה (בסיס) נחלה תמרה
בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   בן ברוך צבי   בן יונה (חממי) שלמה
בן אהרון צדוק אברהם   בן ברוך רחל   בן יעקב הדסה
בן אהרון צדוק אסתר   בן דוד (לויתיאן) אסתר   בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע
בן אליעזר אליעזר   בן דוד יוסף   בן יעקב (שוסטר) מאיר
בן אליעזר אסתר   בן דוד יצחק   בן יעקב (דייפט) מרים מירה
בן אליעזר יוסי   בן דוד (דוכובני) יצחק   בן יעקב עמנואלה
בן אליעזר יצחק   בן דוד (דודזון) עשהאל   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת