איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בונדר לוי יצחק   ביגלמן (זוסמנוביץ) רות   בירנבוים (קליין) רחל אלה
בונדר (גרינבלט) מרים   בילסטוצקי לאה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן
בונדר שמואל   ביסטריצר בצלאל   בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה
בוקסר (עזרא) אסתר   ביסטריצר (עובדיה) שרה   בלאו ראובן ארנסט
בוקסר ברוך   ביץ (לנדגרטן) חוה   בלאו (ארליכמן) שרה
בוקסר לאה   ביץ יצחק   בלאושטיין אורי
בוקסר (ברדן) מלכה   ביקל (אנספלד) בילה   בלאושטיין מלכה
בוקסר חרובי ליב אריה   ביקל (צונג) לאה   בלבן אליעזר
בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   ביקל מאיר   בלבן (וייסברג) רחל
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   ביקל נפתלי   בלגודטני בנימין
בורוכוביץ שלמה   בירגר אבשלום   בלגודטני לאה
בורלא (סניור) סטלה כוכבא   בירגר אריה   בלדוד אליהו
בורק (רבינוביץ) טובה   בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   בלובשטיין (שכטר) דינה
בורק יוסף   בירגר (אדרת) בתיה   בלוטין אריה
בורשטין (שטינמן) פרחיה   בירגר יצחק   בלוטין (בוליטין) הינדה
ביגלאיזן משה   בירגר (קראם) רחל לאה   בלוך אברהם
ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה   בירגר שמריהו   בלוך (ברויזמן) נחמה
ביגלמן יצחק   בירן רננה   בלום מנחם
ביגלמן פרץ   בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלום שושנה
ביגלמן (בזר) צפורה   בירנבוים יוסף   בלומברג אריה