איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בירגר (קראם) רחל לאה   בלומברג אריה   בלקינד (סגל) חביבה
בירגר שמריהו   בלומברג דב   בלקינד ישי
בירן רננה   בלומברג דוד   בלקינד ישראל
בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלומברג (רטנובסקי) חדוה   בלקינד מאיר
בירנבוים יוסף   בלומברג לאה   בלקינד מאיר עתניאל
בירנבוים (קליין) רחל אלה   בלומברג מאיר   בלקינד מאירה
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלומברג (ירושלמי) פנינה   בלקינד (סגל) נחמה
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלומברג צבי
הורים: שמריהו, לאה; לידה: 1911
  בלקינד נעמן
בלאו ראובן ארנסט   בלומברג צבי
הורים: אריה, חדוה; בת זוג: שושנה; לידה: 1942
  בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה
בלאו (ארליכמן) שרה   בלומברג (רטקובסקי) צפורה   בלקינד (פרימן) פנינה
בלבן אליעזר   בלומברג שמריהו   בלקינד שמשון
בלבן רחל   בלייר זונדל   בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק
בלגודטני בנימין   בלייר (מוסקוביץ) פנינה   בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה
בלגודטני לאה   בליצשטיין פרידה   בן אהרון צדוק אברהם
בלדוד אליהו   בלכר איתן   בן אהרון צדוק אסתר
בלובשטיין (שכטר) דינה   בלכר חיים   בן אליעזר אליעזר
בלוטין אריה   בלכר (מקלב) נעמי   בן אליעזר אסתר
בלוטין (בוליטין) הינדה   בלקינד איתן   בן אליעזר יוסי
בלוך אברהם   בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   בן אליעזר יצחק
בלוך (ברויזמן) נחמה   בלקינד (קריינין) דובה דופינה   בן אליעזר עליזה