איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורק יוסף   בירגר (אדרת) בתיה   בלוטין אריה
בורשטין (שטינמן) פרחיה   בירגר יצחק   בלוטין (בוליטין) הינדה
ביגלאיזן משה   בירגר (קראם) רחל לאה   בלוך אברהם
ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה   בירגר שמריהו   בלוך (ברויזמן) נחמה
ביגלמן יצחק   בירן רננה   בלום מנחם
ביגלמן פרץ   בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלום שושנה
ביגלמן (בזר) צפורה   בירנבוים יוסף   בלומברג אריה
ביגלמן (זוסמנוביץ) רות   בירנבוים (קליין) רחל אלה   בלומברג דב
בילסטוצקי לאה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלומברג דוד
ביסטריצר בצלאל   בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלומברג (רטנובסקי) חדוה
ביסטריצר (עובדיה) שרה   בלאו ראובן ארנסט   בלומברג לאה
ביץ (לנדגרטן) חוה   בלאו (ארליכמן) שרה   בלומברג מאיר
ביץ יצחק   בלאושטיין אורי   בלומברג (ירושלמי) פנינה
ביקל (אנספלד) בילה   בלאושטיין מלכה   בלומברג צבי
הורים: שמריהו, לאה; לידה: 1911
ביקל (צונג) לאה   בלבן אליעזר   בלומברג צבי
הורים: אריה, חדוה; בת זוג: שושנה; לידה: 1942
ביקל מאיר   בלבן (וייסברג) רחל   בלומברג (רטקובסקי) צפורה
ביקל נפתלי   בלגודטני בנימין   בלומברג שמריהו
בירגר אבשלום   בלגודטני לאה   בלייר זונדל
בירגר אריה   בלדוד אליהו   בלייר (מוסקוביץ) פנינה
בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   בלובשטיין (שכטר) דינה   בליצשטיין פרידה