איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביץ יצחק   בלאושטיין אורי   בלומברג צבי
הורים: אריה, חדוה; בת זוג: שושנה; לידה: 1942
ביקל (אנספלד) בילה   בלאושטיין מלכה   בלומברג (רטקובסקי) צפורה
ביקל (צונג) לאה   בלבן אליעזר   בלומברג שמריהו
ביקל מאיר   בלבן רחל   בלייר זונדל
ביקל נפתלי   בלגודטני בנימין   בלייר (מוסקוביץ) פנינה
בירגר אבשלום   בלגודטני לאה   בליצשטיין פרידה
בירגר אריה   בלדוד אליהו   בלכר איתן
בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   בלובשטיין (שכטר) דינה   בלכר חיים
בירגר (אדרת) בתיה   בלוטין אריה   בלכר (מקלב) נעמי
בירגר יצחק   בלוטין (בוליטין) הינדה   בלקינד איתן
בירגר (קראם) רחל לאה   בלוך אברהם   בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה
בירגר שמריהו   בלוך (ברויזמן) נחמה   בלקינד (קריינין) דובה דופינה
בירן רננה   בלומברג אריה   בלקינד (סגל) חביבה
בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלומברג דב   בלקינד ישי
בירנבוים יוסף   בלומברג דוד   בלקינד ישראל
בירנבוים (קליין) רחל אלה   בלומברג (רטנובסקי) חדוה   בלקינד מאיר
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלומברג לאה   בלקינד מאיר עתניאל
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלומברג מאיר   בלקינד מאירה
בלאו ראובן ארנסט   בלומברג (ירושלמי) פנינה   בלקינד (סגל) נחמה
בלאו (ארליכמן) שרה   בלומברג צבי
הורים: שמריהו, לאה; לידה: 1911
  בלקינד נעמן