איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בונדר (דנציגר) יוכבד   בזר (ליגומסקי) יוכבד   בירגר (אדרת) בתיה
בונדר לוי יצחק   בזר מרגלית   בירגר יצחק
בונדר (גרינבלט) מרים   ביגלאיזן משה   בירגר (קראם) רחל לאה
בונדר שמואל   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה   בירגר שמריהו
בוקסר (עזרא) אסתר   ביגלמן יצחק   בירן רננה
בוקסר ברוך   ביגלמן פרץ   בירנבוים (צ'רנוב) יהודית
בוקסר לאה   ביגלמן (בזר) צפורה   בירנבוים יוסף
בוקסר (ברדן) מלכה   ביגלמן (זוסמנוביץ) רות   בירנבוים (קליין) רחל אלה
בוקסר חרובי ליב אריה   בילסטוצקי לאה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן
בורוביק פרומה   ביסטריצר בצלאל   בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה
בורוביק קלמן   ביסטריצר (עובדיה) שרה   בלאו ראובן ארנסט
בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה   ביץ (לנדגרטן) חוה   בלאו (ארליכמן) שרה
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   ביץ יצחק   בלאושטיין אורי
בורוכוביץ שלמה   ביקל (אנספלד) בילה   בלאושטיין (רוזנבאום) מלכה
בורלא (סניור) סטלה כוכבא   ביקל (צונג) לאה   בלבן אליעזר
בורק (רבינוביץ) טובה   ביקל מאיר   בלבן (וייסברג) רחל
בורק יוסף   ביקל נפתלי   בלגודטני בנימין
בורשטין (שטינמן) פרחיה   בירגר אבשלום   בלגודטני לאה
בזפרוזבנאי עטיל   בירגר אריה   בלדוד אליהו
בזר אריה   בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   בלובשטיין (שכטר) דינה