איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה   בירגר שמריהו   בלוך (ברויזמן) נחמה
ביגלמן יצחק   בירן רננה   בלומברג אריה
ביגלמן פרץ   בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלומברג דב
ביגלמן (בזר) צפורה   בירנבוים יוסף   בלומברג דוד
ביגלמן (זוסמנוביץ) רות   בירנבוים (קליין) רחל אלה   בלומברג (רטנובסקי) חדוה
בילסטוצקי לאה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלומברג לאה
ביסטריצר בצלאל   בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלומברג מאיר
ביסטריצר (עובדיה) שרה   בלאו ראובן ארנסט   בלומברג (ירושלמי) פנינה
ביץ (לנדגרטן) חוה   בלאו (ארליכמן) שרה   בלומברג צבי
הורים: שמריהו, לאה; לידה: 1911
ביץ יצחק   בלאושטיין אורי   בלומברג צבי
הורים: אריה, חדוה; בת זוג: שושנה; לידה: 1942
ביקל (אנספלד) בילה   בלאושטיין מלכה   בלומברג (רטקובסקי) צפורה
ביקל (צונג) לאה   בלבן אליעזר   בלומברג שמריהו
ביקל מאיר   בלבן רחל   בלייר זונדל
ביקל נפתלי   בלגודטני בנימין   בלייר (מוסקוביץ) פנינה
בירגר אבשלום   בלגודטני לאה   בליצשטיין פרידה
בירגר אריה   בלדוד אליהו   בלכר איתן
בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   בלובשטיין (שכטר) דינה   בלכר חיים
בירגר (אדרת) בתיה   בלוטין אריה   בלכר (מקלב) נעמי
בירגר יצחק   בלוטין (בוליטין) הינדה   בלקינד איתן
בירגר (קראם) רחל לאה   בלוך אברהם   בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה