איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארליך אהרן   אתיאל עמיחי   בולקינד שלמה
ארליך (מסינגראו) ורדה   באביטש ליפא   בונדר אליהו
ארליך יוסף   באביטש (קרנר) פנינה פעריל   בונדר ברינה ברוריה
ארליך יפה גניה   בארי אברהם אבי   בונדר (דנציגר) יוכבד
ארליך נח נחום   בארי (מרעשלי) גרציה   בונדר לוי יצחק
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   באשר אסתר   בונדר (גרינבלט) מרים
ארם יעקב   באשר בן ציון   בונדר שמואל
ארם יצחק   באשר (אפרים) ניסים   בוקסר (עזרא) אסתר
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   בובשובר אברהם אברשה   בוקסר ברוך
ארנון (ארגר) ישראל   בובשובר (כהן) שרה סוניה   בוקסר לאה
ארנון (כהן עיראקי) משה   בוזלי זהבה זהיה   בוקסר (ברדן) מלכה
ארקין אהרון   בוזלי יוסף   בוקסר חרובי ליב אריה
ארקין יוסף   בוטל (חדד) ברכה נדרה   בורוכוביץ (פינקלשטיין) בתיה
ארקין (דנציגר) מרים   בוטל יחיא זכריה   בורוכוביץ (אלתמן) צביה
אשכנזי אסתר   בוירסקי פסח   בורוכוביץ שלמה
אשכנזי צבי   בוירסקי (מזרחי יהוד) רבקה   בורלא (סניור) סטלה כוכבא
אשל (נפרסטק) צבי   בולקינד אלחנן   בורק (רבינוביץ) טובה
אשל (גולדנזון) שפרירה   בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   בורק יוסף
אשפיז משה   בולקינד יגאל   בורשטין (שטינמן) פרחיה
אתיאל איטה   בולקינד מאיר   ביגלאיזן משה