איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרעבי מרים   שרף (אפל) גרדה טובה   שרשבסקי אסתר אסנת
שרעבי (בן סעדיה) נתן   שרף חיים
הורים: יהודה, פסיה; בת זוג: אלקה; לידה: 1917
  שרשבסקי זונדל
שרעבי נתן   שרף חיים
הורים: משה, יהודית יטי; לידה: 1929
  תאומים גרונה
שרעבי שושנה   שרף יהודית יטי   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
שרעבי (בן יואש) שלום   שרף יחזקאל   תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
שרף אהרון ארתור   שרף יעקב   תשבי (דישבק) נחמיה
שרף (שוורצמן) אלקה   שרף משה   תשבי (שקולניק) רחל
שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה   שרצ'יק ווילי