איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרעבי יששכר   שרעבי שושנה   שרף משה
שרעבי לאה לואלה   שרעבי (בן יואש) שלום   שרצ'יק ווילי
שרעבי מלכה   שרף אהרון ארתור   שרשבסקי אסתר אסנת
שרעבי מרים
בן זוג: חיים; לידה: 1858
  שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה   שרשבסקי זונדל
שרעבי מרים
הורים: שלום, אסתר; לידה: 1924
  שרף (אפל) גרדה טובה   תאומים גרונה
שרעבי מרים
בן זוג: יששכר; לידה: 1898
  שרף חיים   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
שרעבי מרים
הורים: רצון; בן זוג: נתן; לידה: 1913
  שרף יהודית יטי   תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
שרעבי (בן סעדיה) נתן   שרף יחזקאל   תשבי (דישבק) נחמיה
שרעבי נתן   שרף יעקב   תשבי (שקולניק) רחל