איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שפרן רחל   שר יוסף   שרעבי שושנה
שצקי שמואל   שר משה   שרעבי (בן יואש) שלום
שק (ליבמן) טובה   שר (זילברשטיין) רחל   שרף אהרון ארתור
שק ישעיהו   שריד (בוצינסקי) יצחק   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
שקדי חיים   שריד (גילר) עמליה   שרף (אפל) גרדה טובה
שקדי (סולימן) מזל   שרמן אהרון אהרל'ה   שרף חיים
שקובסקי דוד   שרמן (לוין) זהבה זזי   שרף יהודית יטי
שקובסקי מקס יחזקאל   שרעבי (בן יפת) יוסף   שרף יחזקאל
שקולניק אילן   שרעבי יוסף   שרף יעקב
שקולניק אליעזר   שרעבי יששכר   שרף משה
שקולניק בן ציון   שרעבי לאה לואלה   שרצ'יק ווילי
שקולניק (רוזנברג) טובה   שרעבי מלכה   שרשבסקי אסתר אסנת
שקולניק (לנדה) מרים   שרעבי מרים
בן זוג: חיים; לידה: 1858
  שרשבסקי זונדל
שקולניק (קצלר) נגה   שרעבי מרים
הורים: שלום, אסתר; לידה: 1924
  תאומים גרונה
שקולניק רחל   שרעבי מרים
בן זוג: יששכר; לידה: 1898
  תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
שקולר יעקב   שרעבי מרים
הורים: רצון; בן זוג: נתן; לידה: 1913
  תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
שקולר רחל   שרעבי (בן סעדיה) נתן   תשבי (דישבק) נחמיה
שקרלביץ (שקלרביץ) נח   שרעבי נתן   תשבי (שקולניק) רחל