איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רויטר ירחמיאל   ריבלין יוסף ספי   ריינגולד (קימל) עליזה
רון (ורנץ) אליהו   ריבלין ליפא   רימון עמוס
רון מלכה   ריבלין (ליבין) שרה   רינגר יוסף
רון (אגוזי) תקוה   ריבקינד ברטה   רינגר (כץ) לאה
רז (גרשוביץ) חיה   ריבקינד דוד   רינגר מאיר
רז (מזרחי) משה   ריבקינד חיים   ריסקין זלמן
רזורק (ברוינפישוים) קונצי   ריבקינד (אפשטיין) לוסיה   רכטמן (יגר) טובה
רזי (מרקוס) גרדה   ריבקינד מנחם מנדל מוניה   רכטמן (איסרוק) יפה
רזי (רוזנברג) זיגי שלמה   ריבקס חיה טובה   רכטמן מנחם
רזניק יעקב   ריבקס מנשה   רכטמן רפאל
רזניק מרים   ריטר בן ציון   רסינסקי דב
רזניק שמריהו   ריטר (גולדברג) חנה   רסינסקי יעקב
רחבי מרגלית   רייטר אפרים   רסינסקי עוזי
רטנר אהרון   רייטר (לוקשין) חוה   רסינסקי (איזבצקי) פלה
רטנר אופירה   רייך יהודה   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
רטנר אלכסנדר   רייך רבקה   רפפורט אברהם ארתור
רטנר זוסיה צפורה   ריינגולד דני   רפפורט בנימין
רטנר מאיר   ריינגולד חנה   רפפורט דוד
רטנר (פרימן) רחל   ריינגולד ליאור   רפפורט חנן
רטנר שמעון יהודה   ריינגולד משה   רפפורט טוביה חיים