איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רזורק (ברוינפישוים) קונצי   ריבקינד (אפשטיין) לוסיה   רכטמן רפאל
רזי (מרקוס) גרדה   ריבקינד מנחם מנדל מוניה   רסינסקי דב
רזי (רוזנברג) זיגי שלמה   ריבקס חיה טובה   רסינסקי יעקב
רזניק יעקב   ריבקס מנשה   רסינסקי עוזי
רזניק מרים   ריטר בן ציון   רסינסקי (איזבצקי) פלה
רזניק שמריהו   ריטר (גולדברג) חנה   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
רחבי מרגלית   רייטר אפרים   רפפורט אברהם ארתור
רטנר אהרון   רייטר (לוקשין) חוה   רפפורט בנימין
רטנר אופירה   רייך יהודה   רפפורט דוד
רטנר אלכסנדר   רייך רבקה   רפפורט חנן
רטנר זוסיה צפורה   ריינגולד חנה   רפפורט טוביה חיים
רטנר מאיר   ריינגולד ליאור   רפפורט כתריאל
רטנר (פרימן) רחל   ריינגולד משה   רפפורט משה
רטנר שמעון יהודה   ריינגולד (קימל) עליזה   רפפורט (ברא) רחל
ריבלין יוסף ספי   רימון עמוס   רפפורט רחל בילה
ריבלין ליפא   רינגר יוסף   רפפורט (אברמוביץ) שושנה
ריבלין (ליבין) שרה   ריסקין זלמן   רפפורט שלמה יצחק
ריבקינד ברטה   רכטמן (יגר) טובה   רפפורט (אושרוב) שרה
ריבקינד דוד   רכטמן (איסרוק) יפה   רפפורט (כהן) שרה
ריבקינד חיים   רכטמן מנחם   רפפורט (וינברג) תמרה