איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוזנטל פאול שמעון   רוחה זהבה קזיל   רוטשטיין יחזקאל
רוזנטל צבי   רוחה יהונתן   רוטשילד אורי
רוזנמן אליעזר   רוחה יצחק   רוטשילד זיגמונד שמעון
רוזנמן טובה   רוחה קליבבה יהונתן   רוטשילד יוסף
רוזנמן לוי
הורים: אברהם, שרה; בת זוג: טובה; לידה: 1898
  רוט אהרון   רוטשילד (שור) מאירה
רוזנמן לוי
הורים: יצחק, רחל; בת זוג: נחמה; לידה: 1910
  רוט (רוזנבאום) חנה   רוטשילד (וולהיים) סוזי שושנה
רוזנמן נחמה   רוט יעקב   רוטשילד סידה
רוזנמן (אלגיסר) עמליה   רוט מאירה   רוטשילד (פרנק) צילי
רוזנמן עקיבא   רוט (קוזי) מרים   רוטשילד (יעקובי) תהילה
רוזנפלד זליג   רוטמן מרדכי יהודה   רויז יוסף
רוזנפלד יחיאל   רוטמן (כהן) נילי   רויז צילה
רוזנפלד (רוזין) מושה   רוטמן (ציטרינובסקי) רבקה   רויטר (ציגלר) חנה
רוזנפלד (סילברמן) קלרה   רוטנברג יענקלה יעקב   רויטר ירחמיאל
רוזנפלד (בלקן) רחל   רוטנברג ישראל שרוליק   רון (ורנץ) אליהו
רוזנפלד שרגא   רוטנברג משה   רון מלכה
רוזנר (ראוכברגר) חנה   רוטנברג שמעון   רון (אגוזי) תקוה
רוזנר צבי   רוטנשטיין אברהם פיליפ   רז (גרשוביץ) חיה
רוזנשטיין (אלקון) אסתר   רוטנשטיין (סגל) יעל   רז (מזרחי) משה
רוזנשטיין יהודה   רוטנשטיין עוזי   רזורק (ברוינפישוים) קונצי
רוחה אברהם   רוטשטיין (קמניצר) גבריאלה   רזי (מרקוס) גרדה