איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרויזמן חיים   קרני (וולובלסקי) משה   קרצ'בסקי גאולה
קרויזמן (פלונטין) צפורה   קרניאל אורי   קרצ'בסקי גרציה חנה
קרויטורו מאיר   קרניאל (לוקשין) ברכה   קרצ'בסקי דוד
קרויטרו (קרויטורו) חנה   קרניאל חגי   קרצ'בסקי דניאל
קרוין אברהם   קרניאל (אדלר) עדה   קרצ'בסקי (כהן) הלן
קרוין טובה   קרניאלי דוד   קרצ'בסקי זינה
קרוין נפתלי   קרנר מרים לאה   קרצ'בסקי יעקב
קרוין צביטלה   קרנר שמואל   קרצ'בסקי יצחק
קרומהולץ (רוזנר) טובה   קרסנובסקי זליג   קרצ'בסקי (כרצבסקי) מאיר
קרומהולץ מאיר   קרסנובסקי מיכאל   קרצ'בסקי (קפלן) רחל
קרון אהרון   קרסנובסקי (בקר) נחמה   קרקובסקי אשר ברוך
קרון לובה אהובה   קרסנובסקי צילה   קרקובסקי טובה גיטל הינדה
קרוק חוה   קרסנשטיין בתיה דורה   קררי (פורמן) אליעזר
קרוק יהושע   קרסנשטיין יוסף   קררי (וולושין) פניה
קרוק (ורטהיים) צילה   קרסנשטיין (דשבסקי) מניה   קרתי (קרצ'בסקי) דוד
קרישבסקי (הירשפלד) בתיה   קרסנשטיין עמנואל   ראם (כהן) דבורה
קרלין (קפלן) רחל   קרסנשטיין צפורה   ראם (ויזלטיר) מרדכי
קרלן (שטיין) גילה   קרפס יוסף   רבינוביץ אברהם יצחק
קרלן (שוחט) חוה   קרפס (שאול לוי) פנינה   רבינוביץ אהרון
קרלן פרץ   קרצ'בסקי בן ציון   רבינוביץ אליהו