איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרקובסקי אשר ברוך   רגבי (רוגובסקי) מרדכי   רוזין עמנואל
קרקובסקי טובה גיטל הינדה   רגוניס איל   רוזין (פובימברובסקי) צילה
קררי (פורמן) אליעזר   רגוניס חיים   רוזין (רוזן) שושנה
קררי (וולושין) פניה   רגוניס יהודה   רוזין שרה
קרתי (קרצ'בסקי) דוד   רגוניס (וידס) רעיה   רוזן (רוזין) אליעזר
ראם (כהן) דבורה   רגוניס (אמסילי) שושנה זהרה   רוזן אלישיב דב
ראם (ויזלטיר) מרדכי   רובין ארוינג יצחק   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
רבינוביץ אברהם יצחק   רובשקין הדסה   רוזן שרגא פייבוש
רבינוביץ אהרון   רובשקין (כהן) שושנה   רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה
רבינוביץ אליהו   רובשקין שלמה   רוזנבאום יצחק
רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה   רוגובסקי משה   רוזנבאום מקס
רבינוביץ חיים יצחק   רוגוטנר אליהו   רוזנבאום (כהן) פנינה
רבינוביץ משה קופמן   רוגוטנר (סניור) צפורה   רוזנבלט (חיסין) חוה
רבינוביץ סוניה שרה   רוזין אריה   רוזנבלט עקיבא
רבינוביץ רעיה   רוזין גדעון   רוזנבליט (שטרן) חנה אנה
רבינוביץ שמואל
הורים: אברהם יצחק, סוניה שרה; לידה: 1911
  רוזין היימן משה   רוזנבליט ליאו אליעזר
רבינוביץ שמואל
הורים: משה קופמן, ברטה בתיה; בת זוג: חנה; לידה: 1911
  רוזין זלמן לוי   רוזנברג ישראל
רבינוביץ שמשון   רוזין חיים   רוזנברג (מרגרטה) מיה
רבינוביץ שרה   רוזין חנה   רוזנברג פרץ פריץ
רגבי (הירשפלד רוגובסקי) חנה   רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים   רוזנוביץ אלקה