איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אסא חנה   אקוה יהודה   אריה (אניספלד) דורה דבורה
אסא יוסף בכור   אקוה (מוסאל ידומי) יונה חממה   אריה (ויסברג) יהודית
אסא סנטו   אקוה (לוי חברוני) יעל   אריה (בן נעים) מזל פורטונה
אסא (אריה) שרה   אקוה סעדיה   אריה משה
אפלבוים (בנימיני) חנה   אקוה שמחה   אריה ניסים
אפלבוים יוסף יוסי   אקוה (עוקשי) שרה   אריה רפאל
הורים: אברהם, רבקה; בת זוג: אסתריה כוכבה; לידה: 1847
אפלבוים משה   אקוה (ג'דה) שרה   אריה רפאל
הורים: שמואל, מזל פורטונה; בת זוג: דורה דבורה; לידה: 1906
אפרים אברהם   אקרמן (לויטה) איילה   אריה שמואל
אפרים שאול   ארבל (איידלנט) בן ציון   אריה שמחה
אפרים (חממי) שמחה   ארבל (מאירוביץ) לאה   אריה שפרה
אפרים (חמוז) שרה   ארגוב יקותיאל קותי   אריה שרה סלינה
אפרתי אביגיל   ארטן יצחק   ארליך (מסינגראו) ורדה
אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ארטן (טאמא) שרה   ארליך יוסף
אפשטיין אברהם אייבי   אריאלי (לויטה) אסתר   ארליך יפה גניה
אפשטיין (רפפורט) אסתר   אריה אברהם   ארליך נח נחום
אפשטיין דוד   אריה אברהם ניסים   ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל
אפשטיין (לובלינר) רחל   אריה (טג'ר) אסתריה כוכבה   ארם יעקב
אקוה (אכואע) דוד   אריה גבריאל
הורים: רפאל, אסתריה כוכבה; בת זוג: רגינה רבקה; לידה: 1872
  ארם יצחק
אקוה דוד   אריה גבריאל
הורים: רפאל חיים, שרה סלינה; בת זוג: אסתר; לידה: 1933
  ארנון (הרשקוביץ) זלפה
אקוה (בן סעדיה) זכריה   אריה (מבורך) גולדה זהבה   ארנון (ארגר) ישראל