איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולפינר (בסקינד) טלילה   אופנהיים סלה   אושרוב (נישטדט) פייגה רחל
אולפינר יצחק   אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   אזולאי אשר
אוניקובר חיים   אופנהיים שמואל צבי   אזולאי חנה
אוניקובר חנה   אופנהיימר בנימין   אזולאי יוסף
אוסטין (סמית) אן   אופנהיימר (פירסט) ברטה   אזולאי (אברמוב) מלכה
אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם   אופנהיימר וילי בנימין   אזולאי ציון
אוסטשינסקי אליהו   אופנהיימר שלמה מולה   אזולק (לוי) רות
אוסטשינסקי גרשון   אופק (קדישמן) רחביה   אחיעז (ארליך) זאב
אוסטשינסקי דוד   אוצפ (קפלן) יוכבד   איזנברג חנן לייב
אוסטשינסקי דינה   אוצפ יצחק   איזנברג מרדכי
אוסטשינסקי הרצל   אורישביץ מרדכי   איזנברג (יושפה) פנינה
אוסטשינסקי זלמן   אורישביץ (צוזמר) שושנה   איזנברג (זמיחובסקי) רחל
אוסטשינסקי חנה   אורנשטיין (פלסטרשטיין) זהבה   איטינג דוד
אוסטשינסקי (יעקובי הלוי) מרים   אורנשטיין זליג   אייזן (גראבויס) אולגה
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   אושדי (בן שלום) חיים   אייזן גרשון
אוסטשינסקי שמואל   אושדי חיים   אייזן חיה
אופנהיים גדעון   אושדי מרדכי   אייזן מאיר
אופנהיים טניה   אושדי מרים   אייזן (פלץ) עדה
אופנהיים יוסף יוסקה   אושדי יהוד (שרעבי) רחל   אייזן פישל פליקס
אופנהיים מנחם מנדל   אושרוב יהושע   אייזן רבקה