איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ גרשון צבי   אברמוביץ צבי יעקב   אוברמן יורם
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם, צפורה; בת זוג: חיה שרה; לידה: 1843
  אברמוביץ ראשי רחל   אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם אטקה, מלכה; בת זוג: בתיה; לידה: 1914
  אברמוביץ (פופקו) רבקה   אולדנפרב (רינגלר) טובה
אברמוביץ חגי   אברמוביץ (לייבל) רחל   אולדנפרב ישראל
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   אברמוביץ (קנטור) רחל   אוליאר חנוך
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   אברמוביץ שלמה   אולינקי אברהם
אברמוביץ יהושע   אבשלומוב אברהם   אולינקי (שטימלר) אסתר
אברמוביץ יעקב   אגוז מיכאל   אולינקי (ורשבסקי) בתיה
אברמוביץ ישראל   אגוזי מנחם   אולינקי (הוכברגר) יוכבד
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   אגוזי מרדכי יעקב   אולינקי יונה
אברמוביץ (זינגר) לאה   אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   אולינקי יעקב
אברמוביץ (גימנייר) מלה   אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   אולינקי יצחק
אברמוביץ (לויטה) מלכה   אגי אברהם אלברט   אולינקי (רוזנפלד) מרים
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   אגי (אדג'י) יוסף   אולפינר זהר
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   אגי לאה ללה   אולפינר (שמוטקין) חיה
אברמוביץ מרדכי   אגי (אדג'י, ברקוביץ) קלרה   אולפינר (בסקינד) טלילה
אברמוביץ משה   אגי שרה   אולפינר יצחק
אברמוביץ מתתיהו   אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   אוניקובר חיים
אברמוביץ נחמיה   אהרונסון חיים הורסט   אוניקובר חנה
אברמוביץ עקיבא   אוברמן דב   אוסטין (סמית) אן