איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (צלליכין) בתיה   אברמוביץ עקיבא   אוברמן דב
אברמוביץ גרשון צבי   אברמוביץ צבי יעקב   אוברמן יורם
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם, צפורה; בת זוג: חיה שרה; לידה: 1843
  אברמוביץ ראשי רחל   אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם אטקה, מלכה; בת זוג: בתיה; לידה: 1914
  אברמוביץ (פופקו) רבקה   אוליאר חנוך
אברמוביץ חגי   אברמוביץ (לייבל) רחל   אולינקי אברהם
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   אברמוביץ (קנטור) רחל   אולינקי (שטימלר) אסתר
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   אברמוביץ שלמה   אולינקי (ורשבסקי) בתיה
אברמוביץ יהושע   אבשלומוב אברהם   אולינקי (הוכברגר) יוכבד
אברמוביץ יעקב   אגוז מיכאל   אולינקי יונה
אברמוביץ ישראל   אגוזי מנחם   אולינקי יעקב
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   אגוזי מרדכי יעקב   אולינקי יצחק
אברמוביץ (זינגר) לאה   אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   אולינקי (רוזנפלד) מרים
אברמוביץ (גימנייר) מלה   אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   אולפינר זהר
אברמוביץ (לויטה) מלכה   אגי אברהם אלברט   אולפינר (שמוטקין) חיה
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   אגי (אדג'י) יוסף   אולפינר יצחק
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   אגי לאה ללה   אוניקובר חיים
אברמוביץ מרדכי   אגי (אדג'י, ברקוביץ) קלרה   אוניקובר חנה
אברמוביץ משה   אגי שרה   אוסטין (סמית) אן
אברמוביץ מתתיהו   אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם
אברמוביץ נחמיה   אהרונסון חיים הורסט   אוסטשינסקי אליהו