איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גלזר (זלצמן) צילה   גפלה (בן יעקב) שלום   גרינבלט ציונה צרנה
גלזר (קצנר) רבקה   גפלה בשארי (טביב) שושנה   גרינבלט שמואל
גלזר שמואל   גפן (גפלה) חנוך   גרינברג אברהם
גליל אבנר   גפן (גפלה) רחל   גרינברג ברוך
גליל (וויבודסקי) אריה לובה   גראף לייב   גרינברג (קולדין) יפה
גליל (גולדנזון) לאה פסיה   גראף שרה   גרינברג נחמה
גליקמן יצחק   גרבובסקי (יצחק) הרברט   גרינברג שפרה שפרינצה
גליקמן (דיסקין) לובה טובה   גרדוס אליהו   גרינשפון (קלס) בילה
גלנץ (איידלשטיין) פרידה   גרדוס (פרשקובסקי) רותי   גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי
גלנץ שאול   גרוס (גפני) אביבה   גרמי אברהם
גלס מרדכי   גרוס יעקב   גרמי (חזי) רחל
גלסברג (שמוקלר) זמירה   גרוס (עומסי) שפרה   גרמניק מנשה
גפלא אסתר   גרוסמן אריה   גרמניק שפרה שורה
גפלא (כהן) אסתר   גרין (סולימן) רחל   גרפינקל (רוזן) רבקה
גפלא (בן יעקב) דוד   גרינבלט דב   גרצברג חיה
גפלא צדוק   גרינבלט (אברבנאל) דבורה   גרצברג נחום
גפלה ירוחם   גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   גרשברג אברהם
גפלה (קפרא) לאה   גרינבלט (שקרלביץ) מינדיל   גרשברג (צלליכין) אלישבע
גפלה מנחם   גרינבלט (זלקינד) מלכה   גרשונוביץ חיים
גפלה (בן יעקב) סעדיה   גרינבלט משה   גרשונוביץ (בן צבי) יונה