איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גדסי ראומה   גולדברג יהודה   גולדנברג (סניור) רחל
גדסי רומיה   גולדברג ישראל   גולדנסקי אריה
גדסי שלמה   גולדברג (ארליך) מרים   גולדנסקי (זוסמן) רחל
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   גולדברג עמנואל   גולדשטיין אריה לייב
גדסי טביב עליזה   גולדברג צביה   גולדשטיין (אברמוביץ) דינה
גוטמן אליעזר אוטו   גולדברג (דמארי) רחל   גולדשטיין עמנואל
גוטמן בתיה   גולדברג רחל רוחל'ה   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה
גוטמן (רגולסקי) רות   גולדברג שיינה בתיה   גולדשמיט יהודית
גוטמן (דיניץ) רחל   גולדברג (פרייס) שרה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה
גוטפרוינד אברהם אלברט   גולדמן יהושע   גולי אמנון
גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   גולדמן מנחם   גולי (מסעוד) מרים
גוטרמן (רטנר) דבורה   גולדמן מנחם מנדל   גולי שלום
גוטרמן יואל   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה   גוליברודה יוסף
גוטשטיין בת שבע   גולדמן (הירש) סימה   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
גוטשטיין צבי   גולדמן צבי ג'ינגי   גולינקין מרדכי
גולדברג אברהם זאב   גולדמן צירל צילה   גוליק אליהו אלי
גולדברג בן ציון   גולדמן (שיביץ) צפורה   גוליק אריה
גולדברג דבורה   גולדנברג אברהם   גוליק (ביבר) שרה
גולדברג דינה דבורה   גולדנברג זקה   גולן (מזרחי) אברהם
גולדברג העני   גולדנברג יעקב יאשה   גולן (ג'מילי) יהודה