איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גוטרמן (רטנר) דבורה   גולדמן מנחם מנדל   גולי שלום
גוטרמן יואל   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה   גוליברודה יוסף
גוטשטיין בת שבע   גולדמן (הירש) סימה   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
גוטשטיין צבי   גולדמן צבי ג'ינגי   גולינקין מרדכי
גולדברג אברהם זאב   גולדמן צירל צילה   גוליק אליהו אלי
גולדברג בן ציון   גולדמן (שיביץ) צפורה   גוליק אריה
גולדברג דבורה   גולדנברג אברהם   גוליק (ביבר) שרה
גולדברג דינה דבורה   גולדנברג זקה   גולן (מזרחי) אברהם
גולדברג העני   גולדנברג יעקב יאשה   גולן (ג'מילי) יהודה
גולדברג יהודה   גולדנברג (סניור) רחל   גולן (גלובצ'יק) יוסף
גולדברג ישראל   גולדנסקי אריה   גולן (מזרחי) רינה
גולדברג (ארליך) מרים   גולדנסקי (זוסמן) רחל   גולצמן יוסף
גולדברג עמנואל   גולדשטיין אריה לייב   גולצמן (מלוצקר) צפורה
גולדברג צביה   גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   גור אריה (אלקון) יהודית
גולדברג (דמארי) רחל   גולדשטיין עמנואל   גור אריה (אינגרלייב) ישראל
גולדברג רחל רוחל'ה   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   גורדון אברהם
גולדברג שיינה בתיה   גולדשמיט יהודית   גורדון אליהו
גולדברג (פרייס) שרה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   גורדון זאב
גולדמן יהושע   גולי אמנון   גורדון יעקב
גולדמן מנחם   גולי (מסעוד) מרים   גורדון יצחק