איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברקוביץ ראובן   בשארי שמעון   גדסי ירוחם
ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   בשויץ אהרון רוני   גדסי יששכר
ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ג'דה (עוקשי) ידידה   גדסי (בן אפרים) סעדיה
ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   ג'דה משה   גדסי ראומה
ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   ג'מיל אהרון   גדסי רומיה
ברשבסקי (סקס) טובה   ג'מיל זכריה   גדסי שלמה
ברשבסקי משה   ג'מיל (ימיני) חממה   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה
ברשבסקי נפתלי   ג'מיל ששון   גדסי טביב עליזה
ברשבסקי עמיחי   ג'מילי יוסף   גוטמן אליעזר אוטו
ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   ג'מילי מרים   גוטמן בתיה
ברשבסקי שלמה   ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   גוטמן (רגולסקי) רות
ברשבסקי שמחה דוד   גבין (רפפורט) מרים   גוטמן (דיניץ) רחל
ברשבסקי (גולדברגר) שרה   גבין משה   גוטפרוינד אברהם אלברט
בשארי יהודה   גבירץ נחמיה   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה
בשארי יונה   גבריאלוב דוד   גוטרמן (רטנר) דבורה
בשארי יוסף   גבריאלוב (קוזי) שושנה שולה   גוטרמן יואל
בשארי מזל   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   גוטשטיין בת שבע
בשארי מתיתיהו   גדסי (בן ראובן) אפרים   גוטשטיין צבי
בשארי סעדיה   גדסי אפרים אפי   גולדברג אברהם זאב
בשארי (סיבהי) ציונה   גדסי (בן אפרים) חיים   גולדברג בן ציון