איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקרמן משה   ברויטמן משה   ברניצקי בנימין
בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   ברויטמן נתן   ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע
בר און בן בנימין   ברויטמן (וילסון) צפורה   ברניצקי (ברלניצקי) חיים
בר און דרור   ברויטמן קריינצי עטרה   ברניצקי (זלטורוב) חנה
בר און (קובלנוב) מירה   ברוך יצחק   ברניצקי יצחק
בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   ברון אברהם   ברניצקי (צליוק) מונה
בר אילן (וינברג) פניה   ברון רבקה   ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי
בר לב (שקולניק) חגית   ברוק חיים שאול   ברניצקי (ברלניצקי) נתן
בראון אברהם   ברוש (ברשבסקי) אורי   ברניצקי נתן
בראון אליהו   ברוש (ברשבסקי) אלישיב שיבי   ברניצקי עזריה עזה
בראון בנו   ברזילי (פייראייזן) דב   ברניצקי (דייב) עמינדב
בראון (סקוהוף) יהודית סופי   ברזילי (פירשט) חיה   ברניצקי (יובל) פסיה
בראון (קמפינסקי) עדה אדלה   ברינקר אהרון אליעזר   ברניצקי צבי הירש
בראון (גלזמן) שולה   ברכמן יעקב   ברניצקי (ויסר) ציונה
ברד אברהם   ברכמן (הירשפלד) רחל   ברניצקי (טוליפמן) רבקה
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   ברניצקי ריטה רחל
ברדן שלום   ברניצקי (ברלניצקי) אבא   ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה
ברויטמן חיים   ברניצקי אברהם   ברניצקי שלום שמונה
ברויטמן חנה
הורים: משה, שושנה; בן זוג: משה; לידה: 1910
  ברניצקי אליהו   ברניצקי (חזין) שרה
ברויטמן חנה
בן זוג: חיים; לידה: 1896
  ברניצקי אלכסנדר   ברנפלד סטפה