איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   אבישי אפרים   אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס
אביוב אליהו   אבישי יעקב   אברוצקי מתתיהו
אביוב (אברמוב) אסתר   אבישי (אפרים) רבקה   אברוצקי ערן
אביוב (אלחננוב) יהודית   אבן (קמיניצקי) יוסף   אברוצקי (קצפ) רעיה רחל
אביוב יוסף   אבן (קרון) תמר   אברמוב אברהם
אביוב לוי   אבני (קניגשטיין) עמוס   אברמוב אסתר
אביוב ליאורה   אברהמי (שינדלר) אורה   אברמוב חיים
אביוב מנשה   אברהמי אלון   אברמוב יצחק
אביוב (קסטון) מרים   אברהמי דובי   אברמוב מיכאל
אביוב משה   אברהמי (לוקשין) עוזי   אברמוב (יעקובוביץ) פורים פנינה
אביוב נפתלי   אברוך (תרח) אלקה   אברמוב רחל
אביוב עשהאל   אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אברמוב רחלי
אביוב פנחס   אברוך חנינא   אברמוב שלמה
אביוב (טביב) צביה   אברוך יצחק אייזיק   אברמוביץ אברהם אטקה
אביצור (בילר) זהבה   אברוך מרדכי   אברמוביץ אלחנן
אביצור (אברוטשר) יוסף   אברוך משה   אברמוביץ אסתר
הורים: יהודה ליב; בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1846
אבירם (מזרחי, כוכב) אדל   אברוך נתן   אברמוביץ אסתר
בן זוג: אלחנן
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   אברוך (שרמן) ציונה   אברמוביץ אריה ליב
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   אברוך שבתאי   אברמוביץ בנימין
אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   אברוך (קמינסקי) שרה   אברמוביץ (צלליכין) בתיה