איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס
אביוב אליהו   אבישי אפרים   אברוצקי מתתיהו
אביוב (אברמוב) אסתר   אבישי יעקב   אברוצקי ערן
אביוב (אלחננוב) יהודית   אבישי (אפרים) רבקה   אברוצקי (קצפ) רעיה רחל
אביוב יוסף   אבן (קמיניצקי) יוסף   אברמוב אברהם
אביוב לוי   אבן (קרון) תמר   אברמוב אסתר
אביוב ליאורה   אברהמי (שינדלר) אורה   אברמוב חיים
אביוב מנשה   אברהמי אלון   אברמוב יצחק
אביוב (קסטון) מרים   אברהמי דובי   אברמוב מיכאל
אביוב משה   אברהמי (לוקשין) עוזי   אברמוב פורים פנינה
אביוב נפתלי   אברוך (תרח) אלקה   אברמוב רחל
אביוב עשהאל   אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אברמוב רחלי
אביוב פנחס   אברוך חנינא   אברמוב שלמה
אביוב (טביב) צביה   אברוך יצחק אייזיק   אברמוביץ אברהם אטקה
אביוב (כמוס) צפורה   אברוך מרדכי   אברמוביץ אלחנן
אביצור (בילר) זהבה   אברוך משה   אברמוביץ אסתר
הורים: יהודה ליב; בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1846
אביצור (אברוטשר) יוסף   אברוך נתן   אברמוביץ אסתר
בן זוג: אלחנן
אבירם (מזרחי, כוכב) אדל   אברוך (שרמן) ציונה   אברמוביץ אריה ליב
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   אברוך שבתאי   אברמוביץ בנימין
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   אברוך (קמינסקי) שרה   אברמוביץ (צלליכין) בתיה