איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   אבישי אפרים   אברוצקי מתתיהו
אביוב אליהו   אבישי יעקב   אברוצקי ערן
אביוב (אברמוב) אסתר   אבישי (אפרים) רבקה   אברוצקי (קצפ) רעיה רחל
אביוב (אלחננוב) יהודית   אבן (קמיניצקי) יוסף   אברמוב אברהם
אביוב יוסף   אבן (קרון) תמר   אברמוב אסתר
אביוב לוי   אברהמי (שינדלר) אורה   אברמוב חיים
אביוב ליאורה   אברהמי אלון   אברמוב יצחק
אביוב מנשה   אברהמי דובי   אברמוב מיכאל
אביוב (קסטון) מרים   אברהמי (לוקשין) עוזי   אברמוב פורים פנינה
אביוב משה   אברוך (תרח) אלקה   אברמוב רחל
אביוב נפתלי   אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אברמוב שלמה
אביוב עשהאל   אברוך חנינא   אברמוביץ אברהם אטקה
אביוב פנחס   אברוך יצחק אייזיק   אברמוביץ אלחנן
אביוב (טביב) צביה   אברוך מרדכי   אברמוביץ אסתר
הורים: יהודה ליב; בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1846
אביצור (בילר) זהבה   אברוך משה   אברמוביץ אסתר
בן זוג: אלחנן
אביצור (אברוטשר) יוסף   אברוך נתן   אברמוביץ אריה ליב
אבירם (מזרחי, כוכב) אדל   אברוך (שרמן) ציונה   אברמוביץ בנימין
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   אברוך שבתאי   אברמוביץ (צלליכין) בתיה
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   אברוך (קמינסקי) שרה   אברמוביץ גרשון צבי
אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   אברמוביץ זאב