איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלרן אברהם אבי   בר דיין (בלט) שלומית   קימל אלי אליעזר
אלרן (צור) אסתר   גרשט פנחס   קפלון עמיהוד
אלתר אברהם   לוין אביב   שביט (פוקס) נעמי
בר דרור   לוין (עפרון) הדרה   שחר (שחרוביץ) שריה
בר שמואל מוליק   מרגלית אמירה   שחר (גפן) תמר