איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב יאיר   גלוסקא (פנחס) סעידה   ליפשיץ שמואל
איכילוב יעקב   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   מזוביצקי (מדליה) יוכבד
איכילוב משה   גרינשטיין (וולף ליב) זאב אריה   מרקוס חיה שרה
איכילוב עזרא   גת (וינשטיין) אליהו אליק   סגל אלישבע
איכילוב רחל   דרור מירה   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה
אלכמיסטר יעקב   דרור (פרוסקובר) משה   עופרי (עפארי) יוסף
בן בסט (צ'רנוב) רחל   האנובר הנאור שמואל זיגפריד   ערד (גולדשטיין) תמרה
בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה   פנחסוביץ מרדכי
בן-בסט בנימין   וינטר דוד   פנחסוביץ (סירקיס) מרים
בק אביעד   טויבר (פופקין) גנסיה   פנחסוביץ מתתיהו
בק (צדיק) מרים   טויבר נחמן   צוער (אושרוב) בתיה
בק צבי   ימפולסקי יצחק   צוער נתנאל
בק שולמית   ירון (גרינשפון) הימן   ציזלינג אביהוד בן ציון
גורדון אריה לייב   כהן (טוליפמן) לאה   ציזלינג אביהוד (שינברג) דבורה
גיבשטיין גלזר יהודית   כהן (מאירמן) נחמה   שחם גיורא
גינזבורג יעקב מרדכי   כהן נתן   שטמפפר שלמה
גלויבמן יצחק   לובמן יהודה לייב גדליה   שמר (שטיינמסר) בצלאל
גלויבמן מרדכי   לויטה (ליפשיץ) רחל   שניפר נתן
גלוסקא יוסף   ליסא (הורביץ) רותי