איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב יעקב   גרינשטיין (וולף ליב) זאב אריה   ליפשיץ שמואל
איכילוב עזרא   גת (וינשטיין) אליהו אליק   מזוביצקי (מדליה) יוכבד
אלכמיסטר יעקב   דרור מירה   מרקוס חיה שרה
בן בסט (צ'רנוב) רחל   דרור (פרוסקובר) משה   סגל אלישבע
בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   האנובר הנאור שמואל זיגפריד   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה
בן-בסט בנימין   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה   עופרי (עפארי) יוסף
בק אביעד   וינטר דוד   ערד (גולדשטיין) תמרה
בק (צדיק) מרים   חנקין יוסף   פנחסוביץ מרדכי
בק צבי   טויבר (פופקין) גנסיה   פנחסוביץ (סירקיס) מרים
בק שולמית   טויבר נחמן   פנחסוביץ מתתיהו
גורדון אריה לייב   ימפולסקי יצחק   צוער (אושרוב) בתיה
גיבשטיין גלזר יהודית   ירון (גרינשפון) הימן   צוער נתנאל
גינזבורג יעקב מרדכי   כהן (טוליפמן) לאה   ציזלינג אביהוד בן ציון
גלויבמן יצחק   כהן (מאירמן) נחמה   ציזלינג אביהוד (שינברג) דבורה
גלויבמן מרדכי   כהן נתן   שחם גיורא
גלוסקא יוסף   לובמן יהודה לייב גדליה   שטמפפר שלמה
גלוסקא (פנחס) סעידה   לויטה (ליפשיץ) רחל   שמר (שטיינמסר) בצלאל
גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   ליסא (הורביץ) רותי   שניפר נתן