איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוני (יודילוביץ) נעמי   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   מזוביצקי (מדליה) יוכבד
איכילוב יעקב   גרינשטיין (וולף ליב) זאב אריה   מרקוס חיה שרה
איכילוב עזרא   גת (וינשטיין) אליהו אליק   סגל אלישבע
אלכמיסטר יעקב   דרור מירה   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה
בן בסט (צ'רנוב) רחל   דרור (פרוסקובר) משה   עופרי (עפארי) יוסף
בן יעקב (פרוסקובר) יגאל   האנובר הנאור שמואל זיגפריד   ערד (גולדשטיין) תמרה
בן-בסט בנימין   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה   פנחסוביץ מרדכי
בק אביעד   וינטר דוד   פנחסוביץ (סירקיס) מרים
בק (צדיק) מרים   חנקין יוסף   פנחסוביץ מתתיהו
בק צבי   טויבר (פופקין) גנסיה   צוער (אושרוב) בתיה
בק שולמית   טויבר נחמן   צוער נתנאל
גורדון אריה לייב   ימפולסקי יצחק   ציזלינג אביהוד בן ציון
גיבשטיין גלזר יהודית   ירון (גרינשפון) הימן   ציזלינג אביהוד (שינברג) דבורה
גינזבורג יעקב מרדכי   כהן (מאירמן) נחמה   שחם גיורא
גלויבמן יצחק   לובמן יהודה לייב גדליה   שטמפפר שלמה
גלויבמן מרדכי   לויטה (ליפשיץ) רחל   שמר (שטיינמסר) בצלאל
גלוסקא יוסף   ליסא (הורביץ) רותי   שניפר נתן
גלוסקא (פנחס) סעידה   ליפשיץ שמואל