איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
און אברהם   קלדרון מרדכי   רוזנפלד (אוליבנבוים) רחל
טפוריק משה   קסטוריאני רוז'ה יהודה   רוטשטיין אוריאל
טפוריק (בק) רחל   רוזנפלד טוביה   שוסטר זלמן