איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוג (חיסין) אברהם   וינר יעקב   פדר יצחק
אלמוג (אזף) ברטה   וינר (ברוכשטיין) נחמה   פירון (סגל) נינה
גפני (וישינקר) הרצל   ורש אליעזר   פישלזון אברהם
דבורקין (מוזס) בלה   ורש (ורטש) נחמה   פישלזון (רבניצקי) חנה
דבורקין דניאל   חרובי אבישי-ברוך   פישלזון עזרא
דואק נסים   מיכאלי (נודל) ישראל   פלוטניק יצחק
דואק (כהן ארזי) שושנה   מיכאלי (לוקשין) נעמי   רון (סגל) צפורה פלורנס
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   סטרליץ (אדמוב) אסתר   שור אברהם
דנקנר משה   סטרליץ מרדכי   שטרן (בורשטיין) רוני
וינר אברהם   פדר (פלדמן) בתיה   שער (זינר) מרים