איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרכס חיים   פניק דוד   רודה אמנון
ניימן אסתר   פניק (בלושטיין) הניה   שוסטר (קליבנסקי) רחל
ניימן (גוטהילף) חמדה   פניק (ניימן) מרים   שלו (גורדון) חביבה
ניימן עתניאל   פניק עדיאל   שנידרוביץ יהודה
סטולוביץ משה   קומרוב אבנר   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
פישר זלמן   קומרוב (פלדהון) אסיה   שפרן (לוין) חיה
פישר יוסף   קומרוב ברוניה   שקולניק חנה חנצ'י
פישר לאה   קומרוב גרשום   שקולניק משה
פישר (ניימן) שרה חנה   קלס אמנון