איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרחוביץ ישראל ליב   פניק דוד   רודה אמנון
מרכס חיים   פניק (בלושטיין) הניה   שדה (פלדמן) אברהם
ניימן אסתר   פניק יוסף   שדה (אטינגר) תקוה
ניימן (גוטהילף) חמדה   פניק (ניימן) מרים   שוסטר (קליבנסקי) רחל
ניימן עתניאל   פניק עדיאל   שלו (גורדון) חביבה
סטולוביץ משה   קומרוב אבנר   שנידרוביץ יהודה
פישר זלמן   קומרוב (פלדהון) אסיה   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
פישר יוסף   קומרוב ברוניה   שפרן (לוין) חיה
פישר (פיכטנוולד) לאה   קומרוב גרשום   שקולניק חנה חנצ'י
פישר (ניימן) שרה חנה   קלס אמנון   שקולניק משה