איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ניימן אסתר   פניק דוד   קלס אמנון
ניימן (גוטהילף) חמדה   פניק (בלושטיין) הניה   שוסטר (קליבנסקי) רחל
ניימן עתניאל   פניק (ניימן) מרים   שלו (גורדון) חביבה
סטולוביץ משה   פניק עדיאל   שנידרוביץ יהודה
פישר זלמן   קומרוב אבנר   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
פישר יוסף   קומרוב (פלדהון) אסיה   שפרן (לוין) חיה
פישר לאה   קומרוב ברוניה   שקולניק חנה חנצ'י
פישר (ניימן) שרה חנה   קומרוב גרשום   שקולניק משה