איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטינגר הרצל   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   זייצוב (כץ) שרה
אטינגר יוסף   גלר (פניק) חשובה   זייצוב מרכס רינה
אטינגר עמינדב   גלר ישראל   חריפאי בן שחר
אטינגר (ניימן) רחל   גרוסמן משה   חריפאי (פניק) נורדיה
אנוקוב דוד   גרוסמן (פישר) רבקה   ילובסקי אדם
בוקסר אברהם   גרשוני (גרשונוביץ) מקס   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה
בוקסר (ילובסקי) יפה   גרשוני (פניק) רחל   ילובסקי (שניידרוביץ) בלומה
בן הלל (ניימן) גולדה   הימן (ארן) אביבה   ילובסקי בנימין
בן הלל יגאל   הימן ברוך   ילובסקי גדעון
בן הלל (בקר) מנחם   הימן (לרר) דבורה   ילובסקי יעקב
בן הלל עודד   הימן ישראל   ילובסקי (בוקסר) מרים
בן הלל (טג'ר) שרה   הימן נחום   ילובסקי משה מאיר
בן חור בצלאל   זייצוב אברהם   ילובסקי קלרה
בן חור (הולצר) חנה   זייצוב בנימין   לרנר (פוטשניקוב) נחמה
בן יהודה אבנר   זייצוב זאב   לרנר שמשון
גוטהילף (ניימן) שלומית   זייצוב יעקב   לרר יעקב
גוטהילף שלמה   זייצוב יפה   מזעקי משה
גינצבורג דוד   זייצוב (ילובסקי) צפורה   מזעקי (בשארי) עדה
גלנטה רפי   זייצוב (פילנסקי) צפורה   מלכין (זמסקי) שולמית שולי
גלעדי דליה   זייצוב רבקה   מרחוביץ (פופוביץ) בילה רבקה