איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אנוקוב דוד   זייצוב רבקה   פניק (ניימן) מרים
בן יהודה אבנר   זייצוב שרה   קומרוב אבנר
גינצבורג דוד   זייצוב מרכס רינה   קומרוב (פלדהון) אסיה
גלנטה רפי   חריפאי בן שחר   קומרוב ברוניה
גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   לרנר (פוטשניקוב) נחמה   קומרוב גרשום
הימן (ארן) אביבה   לרנר שמשון   קלס אמנון
הימן נחום   מינץ אלחנן   שוסטר (קליבנסקי) רחל
זייצוב אברהם   מלכין (זמסקי) שולמית שולי   שלו (גורדון) חביבה
זייצוב בנימין   מרחוביץ ישראל ליב   שנידרוביץ יהודה
זייצוב זאב   מרכס חיים   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
זייצוב יעקב   ניימן (גוטהלף) חמדה   שקולניק חנה חנצ'י
זייצוב יפה   ניימן עתניאל   שקולניק משה
זייצוב (פילנסקי) צפורה   סטולוביץ משה