איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטינגר הרצל   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   זייצוב רבקה
אטינגר יוסף   גלר (פניק) חשובה   זייצוב (כץ) שרה
אטינגר עמינדב   גלר ישראל   זייצוב מרכס רינה
אטינגר (ניימן) רחל   גרוסמן משה   חריפאי בן שחר
אנוקוב דוד   גרוסמן (פישר) רבקה   חריפאי (פניק) נורדיה
בוקסר אברהם   גרשוני (גרשונוביץ) מקס   ילובסקי אדם
בוקסר (ילובסקי) יפה   גרשוני (פניק) רחל   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה
בן הלל (ניימן) גולדה   דורפן יואב   ילובסקי (שניידרוביץ) בלומה
בן הלל יגאל   הימן (ארן) אביבה   ילובסקי בנימין
בן הלל (בקר) מנחם   הימן ברוך   ילובסקי גדעון
בן הלל עודד   הימן (לרר) דבורה   ילובסקי יעקב
בן הלל (טג'ר) שרה   הימן ישראל   ילובסקי (בוקסר) מרים
בן חור בצלאל   הימן נחום   ילובסקי משה מאיר
בן חור (הולצר) חנה   זייצוב אברהם   ילובסקי קלרה
בן יהודה אבנר   זייצוב בנימין   לרנר (פוטשניקוב) נחמה
גוטהילף (ניימן) שלומית   זייצוב זאב   לרנר שמשון
גוטהילף שלמה   זייצוב יעקב   לרר יעקב
גינצבורג דוד   זייצוב יפה   מזעקי משה
גלנטה רפי   זייצוב (ילובסקי) צפורה   מזעקי (בשארי) עדה
גלעדי דליה   זייצוב (פילנסקי) צפורה   מלכין (זמסקי) שולמית שולי