איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אטינגר הרצל   גלר ישראל   חריפאי בן שחר
אטינגר עמינדב   גרוסמן משה   חריפאי (פניק) נורדיה
אטינגר (ניימן) רחל   גרוסמן (פישר) רבקה   ילובסקי אדם
אנוקוב דוד   גרשוני (גרשונוביץ) מקס   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה
בוקסר אברהם   גרשוני (פניק) רחל   ילובסקי (שניידרוביץ) בלומה
בוקסר (ילובסקי) יפה   הימן (ארן) אביבה   ילובסקי בנימין
בן הלל (ניימן) גולדה   הימן ברוך   ילובסקי גדעון
בן הלל יגאל   הימן (לרר) דבורה   ילובסקי יעקב
בן הלל מנחם   הימן ישראל   ילובסקי (בוקסר) מרים
בן הלל עודד   הימן נחום   ילובסקי משה מאיר
בן הלל (טג'ר) שרה   זייצוב אברהם   ילובסקי קלרה
בן חור בצלאל   זייצוב בנימין   לרנר (פוטשניקוב) נחמה
בן חור (הולצר) חנה   זייצוב זאב   לרנר שמשון
בן יהודה אבנר   זייצוב יעקב   לרר יעקב
גוטהילף (ניימן) שלומית   זייצוב יפה   מזעקי משה
גוטהילף שלמה   זייצוב (ילובסקי) צפורה   מזעקי (בשארי) עדה
גינצבורג דוד   זייצוב (פילנסקי) צפורה   מינץ אלחנן
גלנטה רפי   זייצוב רבקה   מלכין (זמסקי) שולמית שולי
גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   זייצוב (כץ) שרה   מרחוביץ ישראל ליב
גלר (פניק) חשובה   זייצוב מרכס רינה   מרכס חיים