איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גובר (שניפר) מירה   זמל (שניפר) צלה   פזנר (וילקנסקי) שרה
גולני (יגולניצר) יצחק אברהם   זרחי בנימין   שניפר צבי
גולני (זייד) שולמית   זרחי (גולני) יונינה   שניפר (תמרלין) צפורה
דיין משה   מינקוב מיכאל