איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גובר (שניפר) מירה   זמל (שניפר) צלה   מינקוב שולמית
גולני (יגולניצר) יצחק אברהם   זרחי בנימין   פזנר (וילקנסקי) שרה
גולני (זייד) שולמית   זרחי (גולני) יונינה   שניפר צבי
דיין משה   מינקוב מיכאל   שניפר (תמרלין) צפורה