איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איתן (פופל) אברהם   אלינגהם קונל וולסי   הרפז עמוס
איתן חנן   הברפלד חיים   הרפז (גולדנברג) שלמה
איתן ריטה   הרפז הרצל   הרפז (פופל) שפרה
אלינגהם (ויצמן) יעל   הרפז עודד