איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארקין שמעון   זק (דסקל) בלומה   מנשרוב אבנר
בן דוד (וקסלר) צפורה   חן טוב נחמה   נתן (מילר) נחמה
בן דוד (צפניק) שלמה   חן טוב נחמיה   פיגין עמוס
ברסלר דוד   יושע (צרפתי) רחל   פרס יואל
גפן יוסף   יששכרוב (יעקובי) צפורה   פרס (טפט רפאלי) יוכבד
גפן (הרצוג) שרה   יששכרוב שמואל   קרניאל יפרח
גרינברג (אכסנפלד) אטה   כהנא אלישיב   קרניאל לוסי
הורנשטיין (בשארי) אילנה   לוי יעקב   שדר (רוזנשטוק) אביגדור
ורד (צוער) שלומית   מגדל יצחק   שדר (הורביץ) שלומית
זינגר (לדרמן) עליזה   מגדל (שטמפפר) לאה