איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארקין שמעון   זק (דסקל) בלומה   מנשרוב אבנר
בן דוד (וקסלר) צפורה   חן טוב נחמה   פיגין עמוס
בן דוד (צפניק) שלמה   חן טוב נחמיה   פרס יואל
ברסלר דוד   יושע (צרפתי) רחל   פרס (טפט רפאלי) יוכבד
גפן יוסף   יששכרוב (יעקובי) צפורה   קרניאל יפרח
גפן (הרצוג) שרה   יששכרוב שמואל   קרניאל לוסי
גרינברג (אכסנפלד) אטה   כהנא אלישיב   שדר (רוזנשטוק) אביגדור
הורנשטיין (בשארי) אילנה   לוי יעקב   שדר (הורביץ) שלומית
ורד (צוער) שלומית   מגדל יצחק    
זינגר (לדרמן) עליזה   מגדל (שטמפפר) לאה