איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולשן (אולשנסקי) יצחק   הלמן יהודה   קירש הנרי יוליוס
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   זק"ש (חרל"פ) אהובה    
הלמן (וינברג) אביבה   זק"ש ניסן מאיר פייבל