איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלזנר שאול   קוצ'רסקי יעקב שמחה   שקולניק שריה
לוין חיים   קוצ'רסקי מינדל    
לוין (מילר) יהודית   קריינין (ניימן) יוכבד