איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   מוגילבסקי (רודבסקי) הדסה   תם שלמה
זטוצקי (רוז'נסקי) הדסה   מוגילבסקי משה    
זטוצקי יעקב   תם (מוסאל) שושנה