איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טויבר (גורשבסקי) אלישבע   טויבר (בון גרינשטיין) רחל   מגל (לוקטוש) אהרון
טויבר חיים   לוין (טויבר) אסתר   מגל (טויבר) מלכה
טויבר יחיאל   לוין מרדכי   ניצן (גולדברג) ראובן