איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברוק ישראל   גורביץ (גולדברג) שרה   ויס (שוורץ) עליזה
ברוק מנחם מנדל   הלוי (קליין) רחל   פישמן (פלדמן) איטה
ברוק (גרשטנקורן) רבקה   הראל (ויס) יהודה   פישמן יעקב יוסף
גבירץ (ארליך) אלקה   ויס יצחק