איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב (ממבוש) חיה   בר דיין (זוסמן) דבורה   נורדשטיין (לסר) הדסה
אדמוב משה   דרוקמן קרל   נורדשטיין מנחם
אוסטשינסקי (לוונברג) אסתר   ולד אליעזר   נמירובסקי (בוקס) צלילה
אוסטשינסקי אפרים   ולד חיה   סמיד (רוזנפלד) פנינה
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   ולד יוסף   קלצ'וק (ישראלי) אסתר אתי
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   ולד שמואל   רבינוביץ (ברד) אסתר עטא
אנציקובסקי כהן יהודית   זלינגר שמואל   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
אנציקובסקי כהן ראובן   חינקין יוסף   רובינשטיין מקס נתן
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   יעקובוביץ צדוק   רוגל (זוסמן) נעמי
בוקס מיכאל   ליבונטין אריה   רוגל (ספקטור) נקדימון נקדי
בין אפרים   מאירוביץ (פרבר) רינה בלה   שפינר לאה
בלוך דניאל   נורדשטיין אלכסנדר