איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב (ממבוש) חיה   בין אפרים   נורדשטיין אלכסנדר
אדמוב משה   בלוך דניאל   נורדשטיין (לסר) הדסה
אוסטשינסקי (לוונברג) אסתר   בר דיין (זוסמן) דבורה   נורדשטיין מנחם
אוסטשינסקי אפרים   ולד אליעזר   נמירובסקי (בוקס) צלילה
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   ולד חיה   סמיד (רוזנפלד) פנינה
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   ולד יוסף   קלצ'וק (ישראלי) אסתר אתי
אנציקובסקי כהן (פפר) יהודית   ולד שמואל   רבינוביץ (ברד) אסתר עטא
אנציקובסקי כהן ראובן   זלינגר שמואל   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   חינקין יוסף   רובינשטיין מקס נתן
בוקס מיכאל   יעקובוביץ צדוק   רוגל (זוסמן) נעמי
ביביס (שיינמן) טניה   ליבונטין אריה   רוגל (ספקטור) נקדימון נקדי
ביביס יצחק   מאירוביץ (פרבר) רינה בלה   שפינר לאה