איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוב (ממבוש) חיה   בר דיין (זוסמן) דבורה   נורדשטיין מנחם
אדמוב משה   ולד אליעזר   נמירובסקי (בוקס) צלילה
אוסטשינסקי (לוונברג) אסתר   ולד חיה   סמיד (רוזנפלד) פנינה
אוסטשינסקי אפרים   ולד יוסף   קלצ'וק (ישראלי) אסתר אתי
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   ולד שמואל   רבינוביץ (ברד) אסתר עטא
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   זלינגר שמואל   רובינשטיין (הרשקוביץ) יעל
אנציקובסקי כהן יהודית   חינקין יוסף   רובינשטיין מקס נתן
אנציקובסקי כהן ראובן   יעקובוביץ צדוק   רוגל (זוסמן) נעמי
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   ליבונטין אריה   רוגל (ספקטור) נקדימון נקדי
בוקס מיכאל   מאירוביץ (פרבר) רינה בלה   שפינר לאה
בין אפרים   נורדשטיין אלכסנדר    
בלוך דניאל   נורדשטיין (לסר) הדסה