איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בייליס (וישנבסקי) אהובה   מלין יגאל   פלדמן (פרידמן) שרה
הראל (יקותיאלי) זיוה   מלין (בירגר) רחל רוחק'ה   קריינין ג'נה הרץ
ינובסקי עמוס   פלדמן משה   קריינין (וינברג) סוניה