איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בייליס (וישנבסקי) אהובה   מלין יגאל   קריינין ג'נה הרץ
הראל (יקותיאלי) זיוה   מלין (בירגר) רחל רוחק'ה   קריינין (וינברג) סוניה
ינובסקי עמוס   פלדמן משה   רטנר אלכסנדר
כנפי (קרילובצקי) בן ציון   פלדמן (פרידמן) שרה   רטנר (מושין) שולמית