איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (למישוב) דבורה   חינקין (חנקין) יחזקאל   ספקטור (אברמסון) פסיה
אברמסון טוביה   חינקין יצחק   פינברג חיים
אברמסון יעקב   חנקין יוכבד   פינברג (כצלר) חנה
הורביץ (מבורך) רות   ספקטור אורי    
חינקין (בלומין) חיה שרה   ספקטור מאיר