איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוארבך (טולקובסקי) עדה   ויס אהרן   פכט צבי
אלון (קליבנסקי) מודי   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה   פלד (רוזנפלד) שלמה
אשבל מנחם יוסף   טולקובסקי (בייטנר) מרים   פלוטקין משה מישה
ברמן (יעבץ) רחל   טולקובסקי שמואל   פלוטקין (קליבנוב) נדיבה
גולדין (אלברשטדלר) לאה   טפט רפאלי צבי   פרשקובסקי (דיינארד) שרה איטק
הופנקו משה   סנה (קלינבוים) משה   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה
הלוי בן ציון   פטאי (טולקובסקי) נעמי   שטינבך משה דב