איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוארבך (טולקובסקי) עדה   ויס אהרן   פטאי (טולקובסקי) נעמי
איזקסון (מזי"א) מרגלית   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה   פכט צבי
איזקסון צבי   טולקובסקי (בייטנר) מרים   פלד (מאירוביץ) צפורה
אלון (קליבנסקי) מודי   טולקובסקי שמואל   פלד (רוזנפלד) שלמה
אשבל מנחם יוסף   טפט רפאלי צבי   פלוטקין משה מישה
ברמן (יעבץ) רחל   ליבונטין (פאפע) מניה   פלוטקין (קליבנוב) נדיבה
גולדין (אלברשטדלר) לאה   ליבונטין משה   פרשקובסקי (דיינארד) שרה איטק
הופנקו משה   מאירוביץ אביבה   שטינבך (בלומנר) אסנת מלכה מלווינה
הלוי בן ציון   סנה (קלינבוים) משה   שטינבך משה דב